SAY-FON’dan Nasıl Yararlanılabilir?

0
1030

Sağlık Fonundan nasıl yararlanabilirim?

 • Üyelerimizin sendikamız  bünyesinde oluşturulan Sağlık Fonu’na (SAY-FON) başvuru hakkı kazanmaları için maaşlarından aylık 20 TL kesinti yapılmasına olanak verecek formu doldurmaları (2021 sonrası sendikamıza üye olan öğretmenler tüzük gereği Sağlık Fonuna da aynı zamanda üye olmaktadırlar) ve en az 6 aylık birikimin olması gerekmektedir. İlgili tüzük maddeleri: 
  4. Madde: Mecburi Aylık    Yatırımlar  Her üye Say-Fon’dan yararlanabilmek için (Eşi ve çocukları için de yararlanabilecektir) aylık 20 TL yatırım yapmak zorundadır.
  2. Madde: Tanımlar “Çocuk” 19 yaşından gün almamış bekar olan çocukları anlatır.
  7. Madde: SAY-FON’dan Yararlanma b)  KTOEÖS üyelik başvurusu yapıldığı anda üyenin Say-Fon üyeliği için de başvuruda bulunması mecburidir.

  c)   Aksi durumlarda sendika üyeliğinin başladığı günden itibaren üye yapılması gereken Say-Fon kesintilerini mevcut mecburi aylık yatırım miktarı üzerinden toplu olarak geriye dönük ödeyecektir.

 • SAY-FON’dan yararlanmak için kişinin adına düzenlenmiş (eş ve çocuk dahil) yapılan sağlık harcaması (doktor veya sağlık kurumu onaylı belge, fatura, makbuz) ve sendikamıza başvuru talep formu doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir. İlgili tüzük maddesi:
  8. Madde:  Yararlanma Şekli Üyeler Kendileri, eşleri veya çocuklarının hastalık hallerinde ilaç, tedavi, yol masrafı gibi harcamaları için SAY-FON’dan ödünç talep edebilirler.

  a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tedavi harcamaları için yapılan harcamanın hesap bildirgesi veya Makbuzu ile birlikte talepte bulunacaktır.

  b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışındaki tedavi harcamaları için (yol masrafı dışındakiler) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tedavileri ile ilgilenen doktorun raporu ile birlikte talepte bulunmak ve tedavi gördüğü ülkedeki harcamalarının makbuzunu getirmek zorundadırlar.

 • SAY-FON’dan en çok 20,000 TL’ye kadar borçlanıp, bu miktarı en çok 24 aylık faizsiz taksitler şeklinde ödeyebilmektedirler. İlgili tüzük maddesi:
8. Madde: Yararlanma Şekli  f)   Üyelerce alınan ödünçler

10.000 TL altında ise 12 ayda,

10.000 TL üzerindeki rakamlar ise en fazla 24 ayda geri ödenecektir.

 • Eğer Sağlık Fonundan devam eden bir krediniz var ise ve yeni bir talepte bulunulacaksa 1 yıl içerisinde yapılan borçlanmalanın toplam 20.000 TL’yi aşmaması şartı aranır. İlgili tüzük maddesi:
7. Madde: SAYFON’dan Yararlanma a)   Üye yaptığı borçlanma sonrası 1 yıl içerisinde yeniden borçlanma talebinde bulunması halinde, talep edilen  miktar (borç + talep miktarı toplamı)  20.000 TL’nin üzerine çıkması durumunda bu istek yönetim kurulu tarafından değerlendirilecektir. Verilecek borç miktarı maximum rakamın (20.000 TL) üzerine çıkamaz.
 • Her başvuruda bir defaya mahsus %1 işlem ücreti kesilmektedir. İlgili tüzük maddesi:
5. Madde:  SAY-FON’un Gelirleri h) Yapılan  başvuru  miktarının % 1’i  üyeden 1 defaya mahsus işlem harcı olarak alınır.
 • Maaşı ÖYAK’a gelen öğretmenlerimizin SAY-FON Borç taksitleri aylık olarak ÖYAK’tan kesilmektedir. ÖYAK üyesi olunmaması halinde Maliiye’den taksit miktarlarının maaştan kesilebilmesi için her kredi alımında ayrı maliye formu doldurulması gerekmektedir. İlgili tüzük maddesi:
8. Madde: Yararlanma Şekli  g) ÖYAK Bankasına maaşı yatanlar ödünç alabilirler.

ÖYAK Bankasına üye olmayan üyeler ise  ancak Maliye Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Maaşlar Bölümüne başvurarak aldıkları Ödünç için maaşlarından aylık kesinti yaptırırlar.

 • Üyelikten istifa durumunda veya istenilen herhangi bir zamanda SAY-FON üyeliğini sonlandırıp fonunuzda bulunan miktarı geri alabilirsiniz. Fakat Sağlık Fonundan istifa eden öğretmenler tüzük gereği yeniden üye olamazlar. İlgili tüzük maddeleri:
9. Madde: Üyelikten Ayrılma Her üye istediği zaman SAY-FON’dan ayrılabilir. Ayrılan üyelere mecburiaylık yatırımları (faizsiz olarak) iade edilir. Üyelerden alınan bağışlar iade edilmez.
14. Madde: Yeniden Üyelik SAY-FON’dan kendi isteği ile ayrılan, üyeliği düşen veya ihraç edilenlerhiçbir şekilde yeniden üye olamazlar.

 

SAY-FON’a nasıl başvuru yapabilirim? 

Başvuru talep formu: Say-Fon Talep Formu 2022

Başvurular Say-Fon Talep formu doldurularak, ilgili sağlık belgeleri ile birlikte şahsen sendika sekreterliğine veya sendikanın email adresine info@ktoeos.org mail atılarak, veya sendikamızın whatsapp hattına gönderilerek 0548 854 09 12 yapılabilir.

Sorularınız  için sendika sekreterliğimizle iletişime geçebilirsiniz.

KTOEÖS Sekreterlik: 228 79 71

 

Saygılarımızla,

 

Mehmet GÜNEYLİ

Mali Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)