Göç Yasası ile ilgili gelinen son durum hk.

0
687

Ağustos 2022 tarihinde kamudaki yetkili sendikalarca başlatılan 47/2010 yasalıların (Göç Yasası) mağduriyetlerine yönelik çalışmalarda 12 Ekim 2022 tarihinde Başbakan Ünal Üstel ile imzalanan protokol ile önemli ölçüde bir gelişme kaydedilmiştir.

Hükümetin başı ile imzalanan bu belgenin somut bir şekilde ortada olması ve verilen taahhütlerin açıkça kamuoyunla paylaşılması önemlidir. Özellikle düşük gelirli göç yasalıların maaşlarının; vergi dilimleri – kişisel muafiyetlerin düzenlenmesi ve verilecek özel artışlarla iyileştirilecek olması küçümsenemeyecek bir kazanımdır.

47/2010 yasalıları için hala daha dezavantajlı noktalar bulunduğunun bilincindeyiz (örneğin ikinci üniversiteden dolayı ekstra barem kazanılması gibi). Yaklaşık iki aylık bir çalışma sonrasında, ekonomik anlamda elde edilen kazanımlar bizlere önemli bir motivasyon kazandırmıştır ve bundan sonra devam edecek mücadelemize bir yön verecektir.

Saygılarımla,

 

Mehmet GÜNEYLİ

Mali Sekreter

Yönetim Kurulu (a.)