Provokasyonları Şiddetle Reddediyoruz!

0
387

1 Eylül 2023 tarihinde Bu Memleket Bizim Platformuna üye bazı örgüt ve siyasi parti temsilcileri olarak TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde basın açıklaması gerçekleştirilerek, siyah çelenk bırakıldı.

 

Bu Memleket Bizim Platformu Basın Bildirisi

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş antlaşmalarında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü ve Anayasal nizamının korunması sorumluluğu, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’ye “garantörlük” adı altında verilmiştir.

Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların siyasi eşitliği ve uluslararası toplumsal statüleri, Kıbrıs Cumhuriyeti antlaşmalarında kayıt altına alınmış, adanın bölünmesi veya başka bir ülke ile birleşmesi garantörlerin de imzası ile kesinlikle yasaklanmıştır. 1974’te adamızın bölünmesinde on binlerce Kıbrıslı’nın göçüne ve hayatını kaybetmesine neden olan trajik gelişmeler, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Anayasal düzenini ve toprak bütünlüğünü korumak gerekçesinin arkasına sığınılarak yapılmıştır.

Bugün garantör ülke Türkiye ve adamızın kuzeyine atadığı işbirlikçi yöneticiler, iki ayrı devlet talepleri ile Kıbrıs Türk Toplumunun uluslararası kazanılmış haklarını tartışma konusu haline getirdikleri gibi, altına imza koydukları uluslararası antlaşmaları da inkâr ederek suç işlemektedirler.

Özellikle son dönemlerde Türkiye yöneticileri, Kıbrıs Sorununu kendi iç siyasetlerinde malzeme yapmakta ve Kıbrıs’ta yaşayanları hiçe sayarak çıkarlarını ön plana koymaktadırlar. Kukla, işbirlikçi kuzey Kıbrıs yöneticilerini ön plana çıkararak, toplumsal kimliğimizi ortadan kaldırmak için eğitimden kültüre, dini inançlara kadar her alanda siyasi çıkarlarına uygun bir toplum yaratmak için, her türlü baskı ve empozeyi ortaya koymaktadırlar.  Eğitimde gericileştirme, kültürümüze müdahale, Sünni İslam baskıları, ekonomik paketler altında yapılan dayatmalarla Kıbrıs Türklerin fakirleştirilmesi ve göçü yöntemleri ile toplumsal yok oluşa sürüklenmekteyiz. Adamızın kuzeyine sistematik nüfus taşıyıp, demografik yapıyı bozmak yetmezmiş gibi, keyfi vatandaşlık dağıtarak Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesi gasp edilmiştir.

Kan, gözyaşı ve göçmenliğin ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş olan Kıbrıs Türk toplumu, son yaşanan Pile’ye yol yapılması olayını, ihtiyaçlı olan Pile köylülerine rahatlama getirmeden öte, provokasyon amacıyla önceden planlandığını açıkça görmüştür.

Kıbrıs sorunu çözüm planı her yönü ile görüşülüp bir sonuca bağlanması beklenirken masadan kaçan Kıbrıs Rum tarafını masaya oturtma yerine, görüşme masasından kaçan Türkiye yetkilileri ve Sn. Ersin Tatar, Pile yolu için diyalog geliştirme yerine “Şiro Diplomasisi” adı altında şiddet yolunu seçmişlerdir.

Yaşanan bu şiddet olayı sonrası, Türkiye yetkilileri ve buradaki kukla, işbirlikçi hükümet yetkililerinin yaptıkları açıklamalar bu provokasyonu kimlerin planladığını açıkça ortaya koymasına rağmen Birleşmiş Milletlerin Kıbrıslı Türkleri suçlu sandalyesine oturtması, siyasi yanlışların en büyüğüdür. Bilindiği üzere, uluslararası toplum kuzey Kıbrıs’ı Türkiye’nin alt yönetimi olarak tanımlamakta ve ateşkes antlaşması ile sınırdaki faaliyetlerde Türkiye sorumlu tutulmaktadır.

Garantör ülke Türkiye’nin buradaki atama işbirlikçi yöneticilerle birlikte giriştiği bu provokasyon oyunlarını ve adamızın her iki tarafında yapılan provokasyonları şiddetle reddeder, barışın bir erdem olduğunu bir kez daha vurgularız.

 

ARİF HASAN TAHSİN VAKFI – ÇAĞSEN –  BARIŞ DERNEĞİ –

BARIŞ VE DEMOKRASİ İNİSİYATİFİ – BASIN SEN – BES –

GİRNE DÜŞÜNCE DERNEĞİ – KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ –

KTOEÖS – SOL HAREKET – ÖZGÜRLÜK İNİSİYATİFİ – BKP – TDP – YKP