NİTELİKLİ KAMUSAL EĞİTİM YÜRÜYÜŞÜ

0
156

Eğitimin tamamen metalaştırılarak egemen sınıfın bir çıkarı ve silahı durumuna dönüştürülmesi noktasına gelinmiştir. Kamusal Eğitimi niteliksizleştirmek için Müdür, Muavin,  Öğretmen, Atelye Şefi, Bölüm Şefi, Hademe, Sekreter, gibi temel kadrolar, okul fiziki alt yapıları eksiklikleri giderilmemektedir. Devlet okullarına temizlik giderleri için bile tek kuruşluk bütçe tahsis edilmemiştir.  Siyasi ve ideolojik hesaplarla ilahiyat okulu açan, milyonlarca lira kaynak yaratan Sn. Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst her türlü partizanlığı, adam kayırmacılığa devam ederken, halkın çocuklarının gittiği devlet okullarını gözden çıkarmış gibi EKSİKLİKLERİ görmezden gelmeye devam etmektedir.

Bakanlar Kurulu ise tüm bu eksikliklere tuz biber olacak şekilde, zaten sorunlarla boğuşan okullarımızı perişan edecek, plansız, programsız ve sorumsuz kararlara imza atmıştır. Yeni eğitim öğretim yılında sınıfları 50 kişiye çıkaracak, öğretmen eksikliğini artıracak, öğretmeni hiçleştirecek bu vahim değişiklikle, sınıfını geçmemiş 1200’e yakın öğrenciyi mevcut şartlarda hiçbir geliştirme yapmadan, siyasi kararla geçirmiştir. Gerek bu öğrencilere, gerek ailelerine, gerekse diğer öğrencilere aslında sistemsizliğin üstü de örtülerek yazık edilmiştir.

Bu siyasi karar tüm öğretmenlerin onurunu incitecek, ölçme-değerlendirmesini sıfırlayacak, iradelerini yok edecektir. Sınıf Geçme Sınav Tüzüğünü ortadan kaldıracak, sınıfını doğrudan geçen öğrencilere adaletsizlik sağlayacak, emek harcamadan da başarılı olan öğrencilerde ahlaki olumsuzluklar yaratacak, öğretmen ihtiyaçlarını çoğaltacak, plansızlığı yığılmayı yaratacak, bazı okullarda eğitim yapılamaz pozisyonu doğuracak, öğrencileri paralı üniversite müşterisi ve işsiz yapacaktır.Ders yılı sonunda sınıf geçme sınav tüzüğü değiştirilmesi bir ŞİKEDİR, PARTİZANLIKTIR, POPÜLİZMDİR..

 

Sevgili Öğrenciler, Veliler, Öğretmenler,

Hiçbir çocuğun kalmadan başarısına göre yönelebileceği bir sistem mümkünken, siyasetin eğitim üzerinde yap boz tahtası gibi oynamasını durdurmak, Nitelikli Kamusal Eğitim Hakkımızı almak için, seçilmiş yetkili kurullarımızla (Yönetim, Disiplin, Denetleme ve Temsilciler Kurulu) 22 Eylül, Salı günü, Saat: 14.30 da Sendikamız önünden (itfaiye yanı) Eğitim Bakanlığına yürüyeceğiz. Eğitimde sürekli ve bilinçli olarak KAOS yaratan anlayışa dur demek için yürüyeceğiz. Öğrenciyi, Veliyi; Öğretmeni paspas eden, yok sayan, hiçleştiren bu anlayışa karşı çıkmak için, insan hakkı, anayasal bir hak olan Nitelikli Kamusal Eğitime, devlet okullarına, öğrencilere ve öğretmenlik mesleğine sahip çıkmak için yürüyeceğiz.

 

Not: Tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz yürüyüşümüze katılabilir.

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu a