Milletvekillerimize Çağrı: “Tüm Dayatmalar ve Dönüştürme Politikalarına Karşı Dik Durun”

0
939

Sendikamız, yıllardır Nitelikli, bilimsel, laik eğitim için,

Çağdaş, demokratik toplum için,

Saygın, aydın, özgür öğretmen için,

İnsanca bir geçim ve yaşam için,

mücadele vermektedir.

 

Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, nüfus, çevre, ilahiyatla başlayan eğitim alanındaki dayatmalar,

Kamusal hizmetleri ortadan kaldırma çalışmaları, özelleştirme, halkın fakirleştirilmesi, dövizin yükselişi karşısında da asgari ücretin “Açlık Ücretine”  dönüştürülmesi,

Emeğin dönüştürülmesi,

Sendikaların hedef gösterilmesi,

Düşünce ve ifade özgürlüğüne hukuk dışı, linç girişimleriyle saldırılar,

İdeolojik vakıf, tarikat ve derneklere halkın arazilerinin peşkeş çekilmesi ile bizlere uygulanan toplum mühendisliği çalışmaları ve tüm bunlarla çağdaş laik demokratik eğitim ve toplum yapımızın dönüştürülmeye çalışılmasına karşı sürdürdüğümüz mücadelemizde kararlı olduğumuzu bir kez daha ortaya koyarız.

 

Kendi yurdumuzda insanca, hakça, temel haklarımızla birlikte barış içinde yaşamayı sonuna kadar talep edeceğimizi bir kez daha ortaya koyarız.

 

Bugün and içen milletvekillerine anayasanın;

 

Devletin Şekli ve Nitelikleri

Madde 1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyettir.

 

Anayasanın Üstünlüğü  ve Bağlayıcılığı

Madde 7

(1) Yasalar Anayasaya aykırı olamaz.

(2) Anayasa kuralları, yasama, yürütme ve yargı organlarını, Devlet yönetimi makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

 

Eşitlik

Madde 8

(1) Herkes, hiçbir ayırım  gözetilmeksizin,  Anayasa ve  yasa önünde eşittir, Hiçbir kişi, aile, zümre veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.

(2) Devlet organları ve yönetim makamları, bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek ve ayrıcalık yapmamak zorundadırlar.

(3) Ekonomik bakımdan güçsüz olanların Anayasa ve yasalar ile elde ettikleri veya edecekleri kazanımlar, bu madde ileri sürülerek ortadan kaldırılamaz.

 

Öğrenim ve Eğitim Hakkı

Madde 59

(3) Çağdaş bilim ve eğitim ilkelerine aykırı öğretim ve eğitim yerleri açılamaz.

 

Maddelerini hatırlatır, meclis’te yemin eden milletvekillerinin yemininin içerisinde yer alan ilkeleri, namus ve şeref sözü verdikleri anayasaya bağlılığı hiç unutmamaları,

 

Tüm Dayatmalar ve Dönüştürme Politikalarına Karşı Dik Durmaları Gerektiğinin Altını Çizeriz.

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)