Eğitim Bakanlığının Anti Demokratik ve Hukuk Devleti İlkesiyle Bağdaşmayan Kesintilerine Karşı Ortak Eylem

0
21

Hamilelik izninde olan, seferberlikte olan, okulda görevli olan, Bakanlığın düzenlediği çalıştayda olan, yurt dışı izninde olan, hastalık raporu bulunan, okulda görevli olan, hatta kurslara katılan öğretmenlerimize hizmet içi kurs kesintisi yapılmasına karşı, Eğitim Bakanlığının anti demokratik ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan kesintilerine karşı 7 Mart 2024 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı önünde, KTOEÖS ve KTÖS olarak eylem ve basın açıklamamız gerçekleşti.

 

550 civarında öğretmene “hizmet içi kurslara katılmadığı” gerekçesiyle maaş kesintisi yapıldığı belirten sendikalarımız, Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto gerçekleştirdi.

‘Hizmet içi kurslara katılmadı’ iddiası ile kesinti yapılanlar arasında hamilelik izninde olan, seferberlikte olan, okulda görevli olan, Bakanlığın düzenlediği çalıştayda olan, yurt dışı izninde olan, hastalık raporu bulunan ve hatta kurslara katılan öğretmenlere olduğunu ifade eden sendikalarımız, 7 aya aşkın bir süredir geri ödeme yapmayan Bakanlığın niyetin iyi olmadığını belirtti.

KTOEÖS Başkanımız Selma Eylem, yurt dışında veya doğum izni verilen öğretmene de kesinti yapıldığını belirterek, “Bunlar öğretmene ve sendikasına saldırıdır” vurgusunu yaptı.

Eylem, öğretmenlerimizin ve öğretmen sendikalarımızın, özlük hakları ve çalışma koşulları için mücadeleye devam edeceğini kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, sürecin nasıl işlediğini, sendikaların neler yaptığını 16 maddede şöyle özetledi:

“1. MAYIS 2023 TARİHİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞ ÖĞRETMENLER YASASINA GÖRE, ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİN BİR TÜZÜK HAZIRLANDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKLİDİR.

2. EĞİTİM BAKANLIĞI, YASA’NIN EMRETTİĞİ ŞEKİLDE BİR TÜZÜK YAPMAMIŞ VE İLGİLİ TÜZÜK OLMADAN EYLÜL 2023 AYINDA BU EĞİTİMLERİ BAŞLATMIŞTIR.

3. İLGİLİ TÜZÜK OLMADAN HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE EĞİTİM BAKANLIĞI BİR GENELGE GÖNDEREREK, ÖĞRETMENLERİ BU EĞİTİMLERE KATILMAYA ZORUNLU TUTMUŞTUR.

4. EĞİTİM BAKANLIĞI GENELGESİNDE BU YÜKÜMLÜLÜĞE UYULMAMASI HALİNDE NE GİBİ BİR YAPTIRIM UYGULANACAĞI BELİRTİLMEMİŞTİR.

5. EĞİTİM BAKANLIĞI, TÜZÜK OLMAKSIZIN ALDIĞI BU KARARI UYGULAMIŞTIR. BUNA RAĞMEN ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ DE GEREKEN ALANLARDA VE GÜNLERDE KATILIM SAĞLAMIŞTIR.

6. İLGİLİ EĞİTİMLERİN HİÇBİRİ ÖĞRETMENİN GÖREV YERİ OLAN OKULLARIMIZDA GERÇEKLEŞMİŞ DEĞİLDİR. EĞİTİMLERİN TAMAMI OKUL DIŞI YERLERDE GERÇEKLEŞMİŞTİR.

7. SENDİKAMIZ, EYLÜL AYINDA EĞİTİMLER BAŞLAMADAN ÖNCE İLGİLİ EĞİTİMLERDEN SORUMLU EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRÜ İLE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİP GENELGENİN HUKUK DIŞI OLDUĞUNU, BİR AN ÖNCE İLGİLİ TÜZÜĞÜN YAPILMASINI TALEP ETMİŞTİR.

8. DAİRE MÜDÜRÜ, TARAFIMIZA ÖĞRETMENLERE BU YIL BİR YAPTIRIM UYGULANMASI DÜŞÜNÜLMEDİĞİNİ VE TÜZÜK ÜZERİNDE ÇALIŞILDIĞINI İFADE ETMİŞTİR.

9. HİZMET İÇİ EĞİTİMLER EYLÜL AYI BAŞINDA GERÇEKLEŞMESİNE RAĞMEN, EĞİTİM BAKANLIĞI EKİM AYINDA İLKÖĞRETİMDE VE ORTA EĞİTİMDE ÇALIŞAN 550 ÖĞRETMENİMİZE ‘HİZMET İÇİ KURSLARA KATILMADI’ GEREKÇESİYLE 2.5 MİLYAR CİVARI KESİNTİ YAPMIŞTIR.

10. ‘HİZMET İÇİ KURSLARA KATILMADI’ GEREKÇESİYLE KESİNTİ YAPILANLAR ARASINDA HAMİLELİK İZNİNDE OLAN, SEFERBERLİKTE OLAN, OKULDA GÖREVLİ OLAN, BAKANLIĞIN DÜZENLEDİĞİ ÇALIŞTAYDA OLAN, YURT DIŞI İZNİNDE OLAN, HASTALIK RAPORU BULUNAN VE HATTA KURSLARA KATILAN ÖĞRETMENLERE BİLE BU KESİNTİNİN YAPILMIŞ OLMASI NİYETİN İYİ OLMADIĞININ GÖSTERGESİDİR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ.

11. HİZMET İÇİ EĞİTİMLERE KATILMAMAK, KAMU ÇALIŞANLARININ BAĞLI OLDUĞU HİÇBİR YASADA MAAŞ KESİNTİSİ GEREKTİRECEK BİR SUÇ OLARAK TANIMLANMAMIŞTIR. KAMU ÇALIŞANLARINA MAAŞ KESİNTİSİ YAPILABİLECEK DURUMLAR YASALARIMIZDA AÇIKTIR.

12. EĞİTİM BAKANLIĞI, ÖĞRETMENİN MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKI YAPMASI VE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONUNU ARTIRMASI GEREKEN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ BİR ‘CEZA’ UNSURU OLARAK KULLANMIŞTIR. BU KONUDA BAKANLIĞIN ‘CEZA KESME VE/VEYA MAAŞ KESME’ YETKİSİ NE BİR YASAYA NE DE BİR TÜZÜĞE DAYANMAKTADIR.

13. EĞİTİM BAKANLIĞININ NİYETİNİN İYİ OLMADIĞININ BİR DİĞER GÖSTERGESİ DE BUGÜN İTİBARİYLE (5 ARALIK 2023) BU KONUDA TÜZÜK YAPMAK İÇİN TEKNİK KURUL ÇAĞRISI YAPMAMIŞ OLMASIDIR.

14. EĞİTİM BAKANLIĞI, NE YAZIK Kİ UZUN BİR SÜREDİR ÖĞRETMENLER YASASI’NA VE BAĞLI TÜZÜKLERİNE AYKIRI İDARİ İŞLEMLERİ GÖZ GÖRE GÖRE YAPMAYA VE ‘BİZ YAPARIZ, SİZ İSTERSENİZ MAHKEMEYE GİDİN’ YAKLAŞIMINI SÜRDÜRMEKTEDİR.

15. SENDİKAMIZ, EĞİTİM BAKANLIĞINI VE YAPTIKLARI TÜM GAYRI YASAL UYGULAMALARI MAHKEMEYE TAŞIMIŞTIR.

16. EĞİTİM BAKANLIĞININ, BU ANTİ-DEMOKRATİK VE HUKUK DEVLETİ İLKESİYLE BAĞDAŞMAYAN YAKLAŞIMINDAN GERİ DÖNMESİ İÇİN HÜKÜMET ADINA BİR GİRİŞİM YAPILMASINI SON DERECE ÖNEMLİ BULMAKTAYIZ.”