Gelecek Nesillere Umut Olacak Projeleri Hayata Geçirmek için Birlikte Çalışacağız

0
145

Sendikalarımız, Türkiye’deki 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Gaizmağusa Türk Maarif Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerin adının yaşatılması amacıyla kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile okul yapımı başta olmak üzere birliktelik, dayanışma, destek ve yol arkadaşlığı yapacağını açıkladı.


Ortak Açıklama Metni

02.05.2023

Değerli Basın Emekçileri ve Sevgili Halkımız;

Bugün burada ‘Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikteyiz. Bizler kamuda örgütlü sendika temsilcileri olarak burada bulunmaktan ‘Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ Yönetim Kurulu ile bir araya gelmekten mutluyuz, gururluyuz.

Mutluyuz çünkü; Yaşadıkları çok ağır süreçlere rağmen biz gelecek nesillere umut olacağız, bu karanlığı birlikte aydınlatacağız diye yola çıkan koca yürekli insanlarla birlikteyiz.

Gururluyuz çünkü; Mücadele ruhunu kaybetmeden, toplumun çocukları için kaygı duyan, birlikte başaracağız. Ben değil Biz diyerek, gecesini gündüzüne katan güzel yürekli dostlarla birlikteyiz.

6 Şubat bencilleşen, bilimden, insani değerlerden uzaklaşan, ranttan, denetimsizlikten beslenen anlayışın ne gibi sonuçlara sebep olacağının resmidir. Felaketi yaratan bu anlayış başıboşluktan, denetimsizlikten güçlenmekte cesaret bulmaktadır.

Yıllarca süren ihlallerin, ihmallerin, suistimallerin, kurulan rant düzeninin görmezden gelinmesi affedilerek yasallaştırılması bu depremin felakete dönüşmesinin en önemli nedenidir.

Bizler biliyoruz ki; Bu karanlık anlayışın son bulması yalnız ve ancak eğitimle mümkün olacaktır. Bilimin ışığı bu karanlığı aydınlığa dönüştürecek tek kaynaktır.

Elbette on binlerce insanın, evlatlarımızın, arkadaşlarımızın ödediği ağır bedelin hesabı sorulacaktır. Tüm sorumluların adalet karşısında en ağır cezayı almaları için süreç sonuna kadar takip edilecektir.

Bir yandan adalet nöbeti sürdürülürken diğer yandan toplum olarak ‘Şampiyon Meleklerin’ adına yakışır bir dayanışmayı göstermeli, gelecek nesillere umut olacak projeleri hayata geçirmek için hazırlanmalıyız.

Bu toplumun her bireyi için bu kutsal bir görev olmalıdır. Bu amaçla ‘Şampiyon Melekler’ Derneği ve Yöneticilerinin, ailelerimizin, dostlarımızın her konuda sonuna kadar yanında olacağımızın ve ortaya koydukları her hedefte; birliktelik, dayanışma, destek ve yol arkadaşlığı yapacağımızın bilinmesini isteriz.

Burada bulunan ve destek belirten tüm sendikalar, Şampiyon Melekler Derneğinin projelerinin hayata geçmesi için oluşturulan gönüllü bağış-üyelik forumlarını örgütlü olduğumuz tüm bakanlıklara, okullara, dairelere, hastahanelere, belediyelere, çalışma alanlarımıza ulaştıracağız. Üyelerimizin Maliye Bakanlığından ‘Şampiyon Melekler Derneğine’ yapılacak düzenli üyelik kesintisi veya düzenli bağışlar için forumları doldurarak derneğe iletilmek için bizlere teslim etmeleri gerekmektedir.

Derneğin ortaya koyduğu 1. hedef olan ‘Şampiyon Meleklerin’ adını yaşatacak okul yapımı ve sonrasındaki diğer hedeflere ulaşmak için gösterilecek birlikteliğin ilk adımı maddi olarak küçük manevi olarak benzersiz değeri olan bu adımdır.

Üyelerimizin ve tüm toplumun bu amaç doğrultusunda hiç düşünmeden gereken katkıyı sağlayarak Derneği ve projelerini sahiplenmesi, ortaya konan hedeflere ulaşılması için mücadelenin hep birlikte verilmesi Umutlarımızı yeşertecek ilk adım olacaktır.

Toplumumuzun ve üyelerimizin gereken hassasiyeti göstereceğinden şüphemiz yoktur.

KTOEÖS, KTÖS, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR-SEN, KTAMS, TÜRK-SEN, GÜÇ-SEN, KAMU-SEN, KOOP-SEN, BASIN-SEN, MALİYE-SEN, HÜR-İŞ, DEV-İŞ, BES, ÇAĞ-SEN, VERGİ-SEN