Eylem: “Devlet Okullarını ve Öğretmenleri Sahipsiz Bırakmayacağız”

0
94

Sendikamızın “Eğitim Sorunları ve Göç Yasası” konusunda siyasi partilerle görüşme kararı çerçevesinde 30 Mart 2018 Cuma günü saat: 16:00’da TDP Başkanı ve Eğitim Bakanı Sn. Cemal Özyiğit’le Eğitim Bakanlığında ilk görüşmemizi gerçekleştirdik.

Görüşmede TDP Başkanı ve Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e eğitim sistemimizdeki sorunlar ve çözüm önerileri ve Göç Yasası ile ilgili yazılı döküman verildi.

Hükümet programında yer almayan Göç Yasası kapsamındaki öğretmenlerimizin yaşadığı eşitsizlik, farklı çalışma koşulları ve hak budamalarının sona ermesi, eşit hak ve koşullar temelinde mesleklerini sürdürmelerinin önemine değinildi, yeni hükümetin bu yönde adımlar atması talep edildi ve bununla ilgili önerilerde bulunuldu.

Eğitimde yaşanan sorunların bitmesi için ülkemizde katılımcı bir yapıyla eğitim anlayışının değişmesi gerektiği belirtilirken,  2014’te toplanan Eğitim Şurasına sendikamızın katkılarına değinildi ancak, ortada Şura Kararları yokmuş gibi davranıldığı, bu kararların hayata geçirilmesi gerektiği ve eğitimin siyasilerin oyuncağı, misyonerlik alanı olmaktan çıkarılması gerektiği ve eğitimin her alanında yeni bir anlayışla düzenlenmesine ihtiyacı olduğu sendikamız Başkanı Selma Eylem tarafından vurgulandı.

Eğitim bir insan hakkıdır. Nitelikli, çağdaş, kamusal, parasız, demokratik, laik ve bilimsel bir eğitim anlayışı tüm kademelerde yeniden düzenlenmelidir.” diyerek sözlerine devam eden Eylem, haksız ve adaletsiz bir düzen yaratan Göç Yasasının ortadan kaldırılıp öğretmenleri tek yasa altında toplayacak adımların ivedilikle atılması gerektiğinin altını çizdi.