Your Turn ! Teachers for Trade Union Renewal Workshop

0
73

Your Turn ! Teachers for Trade Union Renewal (Sıra Sizde ! Sendikaların Yeniden Yapılanmasında Öğrtemenlerin Rolü) konulu uluslararası çalıştay 25-26 Kasım 2019 tarihleri arasında Roma’da gerçekleşti.

Sendikamızı temsilen Örgütlenme Sekreterimiz Ahmet Karaoğulları ve Yönetim Kurulu üyemiz Erkan Bulak çalıştaya katıldı. Uluslararası çalıştaya ayrıca İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs’tan öğretmen sendikaları temsilcileri katıldı.

Çalıştay açılışını ETUCE Avrupa Direktörü Susan Flocken’ın yaptığı çalıştayın 1. günü olan 25 Kasım 2019 tarihinde uluslararası eğitim araştırma koordinatörü Martin Henry eğitimde yaşanacak değişim üzerine tahmin ve öngörülerde bulundu.

Nottingham Üniversitesinden Howard Stevenson ve ETUCE Koordinatörü Paola Camilli’nin “Zor zamanlarda sendikaları değiştirmek” konulu başlıklı sunumu sonrasında FE.CC.OO İspanya sendikasından Cuqui Vera; “Genç ve güvencesiz öğretmenleri ve diğer eğitim personelini örgütlü mücadeleye dahil etme ve bunun önemi” konusuna değindi.

FLC-CGSL İtalya’dan Paola “Üyelik etrafında örgütlenme; Eğitimcileri yeni ağ yapılarına dahil etmek” ve UCU sendikasından Michael MacNeil “İşyerin liderleri arasında iletişimi geliştirmek” konularında sunumlar gerçekleştirdiler. Sunumlar sendika temsilcileri ile soru – cevap ve yorumlama şeklinde interaktif olarak yürütülmüştür.

  1. gün sunumlarının ardından sendika temsilciler çalışma gruplarına ayrılarak verilen sorulara yorumlama ve çözüm getirmeye çalışılmış, fikirsel çalışmalar rapor halinde getirilerek sunumları raportörler tarafından sunulmuştur.

Çalıştay soruları;

  • Zor zamanlarda sendika, kanusal nitelikli eğitimi en iyi şekilde savunmak için nasıl bir dönüşüm sağlayabilir?
  • Haklarına ve çalışma koşullarına saygu duyulmasını sağlamak için tüm öğretmenler ve eğitimciler örgütlenme hakkından nasıl yararlanabilir?
  • işyerinde aktif olaral çalışan eğitimciler ile zorluklara karşı daha iyi mücadele etmek ve direnci arttırmak için yeniden yapılanmış örgütlenme modelleri nasıl olabilir?

26 Kasım 2019, çalıştayın ikinci gününde UJL Sendikası İtalya’dan Rosella Benedetti ve Pasquale Proietti “Fikirler etrafıda örgütlenme; okullar için manifesto“, Eğitim Sen’den Özgür Bozdoğan “Kampanya etrafında örgütlenme: İnsan hakları ve demokrasi için seferber etme” ve FLC-CGSL’den Graziamaria Pistorino “Küresel iklim değişimi grevleri etrafında örgütlenme: sosyal değişim için öğrencilerle bağlantı kurma” konu başlıklarıyla sunum gerçekleştirdiler.

UNSA eğitimden Christian Chevalier liderliğinde katılımcı sendikaların temsilcileri “Görme ve Planlama: Değişimi gerçekleştirme” temasıyla gerçekleştirilen grup çalışmalarının ardından raportörler tarafından raporlar hazırlanıp sunuldu.

Proje uzmanları Irena Ameglio ve Nicole Ramanelli liderliğinde “Sendikal konularda iletişim: Ortak kapasite oluşturmak için ağ oluşturma ve bilgi paylaşımı” konulu çalışma grupları oluşturularak fikir teatileri gerçekleştirilip açık tartışma gerçekleşmiştir.

Proje hakkında daha fazla detay için;

https://www.csee-etuce.org/en/news/archive/3347-your-turn-seminar-explores-the-meaning-of-trade-union-renewal

https://www.csee-etuce.org/en/policy-issues/11-education-professionals/2907-your-turn-teachers-for-trade-union-renewal-2018-20209