ETUCE Özel Konferansı 5-6 Temmuz 2022 tarihleri arasında Belçika’nın Liège kentinde gerçekleşti

0
89

Avrupalı eğitimciler kapsayıcı, barışçıl, demokratik ve sürdürülebilir toplumlar için öğretmenlik mesleğinin statüsünü iyileştirmeye yönelik taahhütlerini yeniden teyit ettiler.

COVID-19 pandemisinden kurtulma, Ukrayna’daki savaş, iklim acil durumu ve artan dijitalleşme gibi sorunlarla karşı karşıya kalan öğretmenler, eğitim personeli ve sendikaları; 5-6 Temmuz 2022 tarihleri arasında Belçika’nın Liège kentinde Eğitim Enternasyonali – Avrupa bölgesi (EI) yapılanması olan Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi’nin (ETUCE) Özel Konferansına delegeleri ile katılmışlardır.

Öğretmen Sendikalarının delegeleri; öğrencilerin yararına ve sağlıklı, refah içinde toplum yapılanması için nitelikli, kamusal eğitim, ayrıca öğretmen ve de tüm eğitim personelinin statüsünün iyileştirilmesi için seferberlik ve proaktif tavır alacaklarını, bu yönde mücadele edeceklerini yeniden taahhüt etmişlerdir.

ETUCE Özel Konferansı, her olağan Konferanstan iki yıl sonra, eğitim ve istihdamla ilgili ETUCE politikalarıyla ilgili konuları ele almak ve karara bağlamak üzere toplanmaktadır. Özel Konferans, ETUCE Komitesinden ve her üye kuruluştan en fazla iki temsilciden oluşan bir karar alma organıdır. Politika ve karar alma yetkisine sahiptir.

Özel Konferans, tüm ETUCE üyesi kuruluşların temsilcilerine, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları arasındaki dayanışma bağlarını bir araya getirme ve güçlendirme fırsatı sunmaktadır. Bu yıl gerçekleşen Özel Konferansın teması: “Avrupa’da sendikal faaliyet ve katılımcılık: öğrencilerin yararına nitelikli, kamusal eğitimi için seferberlik ve öğretmenler ile tüm eğitim personeli için iyileştirilmiş bir statü” çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

ETUCE Özel Konferansına sendikamızı temsilen KTOEÖS Başkanımız Ozan Elmalı ve Eğitim Sekreterimiz Ali Yaman Işık katılmıştır. ETUCE-EI üyesi Kıbrıs Öğretmen Sendikalarından ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyinde örgütlü KTÖS, DAÜSEN ve Kıbrıs’ın güneyinde örgütlü OELMEK, OLTEK ve POED delegeleri ile konferansa katılmışlardır.

Katılımcılar, Belçika’nın Almanca konuşulan bölgesinin Eğitim Bakanı ve Belçika ETUCE üye kuruluşlarının liderleri tarafından karşılanmışlardır.

Avrupa Komisyonu Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Genel Müdürlüğü Politika Stratejisi ve Değerlendirme Direktörü Stefaan Hermans, Avrupa Antlaşması’nda yer alan ve yaşadığımız demokratik toplumların temel bir unsurunu temsil eden sosyal diyaloğun önemini vurgulamıştır.

Eğitim Enternasyonali Genel Sekreteri David Edwards, açılış konuşmasında, BM Genel Sekreteri’nin daveti EI’ın sivil toplum, öğrenciler, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarla birlikte sürdürülebilir bir gelecek için mücadeleyi yeniden rayına oturtmak için harekete geçtiğini,  öğretmenler ve tüm eğitimciler için dönüşüm için gerekli koşulları sağlayan yeni bir anlaşma ile bu sürecin başlatıldığını bildirdi.

Konferans temasıyla ilgili kabul edilen kararlar, eğitim sendikalarının nitelikli ve kapsayıcı eğitim talepleri doğrultusunda harekete geçilmesi gerektiğini yansıtıyor. ETUCE Başkanı Larry Flanagan şunları söyledi: “Politikacılar üzerinde baskı olmalı ve onları bilinçlendirmeli. Öğretmenler olarak taleplerimizi duyurmalı ve demokrasi değerlerine sahip çıkmalıyız. Öğretmenlerin neye ihtiyacı olduğunu en iyi öğretmenler bildiğinden, uzmanlığımız eğitim politikasında yer almalıdır.”

Nitelikli eğitim için sosyal diyaloğu artırma konulu bir panel tartışması için Belçika’daki Louvain İşletme Okulu Profesörü Evelyne Léonard katıldı. Léonard’a göre “sosyal diyalog: kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum için, kurumsal yenilik için bir araç olabilir.”

Özel Konferansın birinci günü resmi açılış sonrasında eğitim sendikalarının afiş sergisi ve Kounka Damianova Ödül töreni ile sona erdi. 2022 yılı ödüllerine; Sırbistan Öğretmenler Sendikası’ndan (TUS) Sn. Borka Visnic ve Polonya Związek Nauczycielstwa Polskiego’dan (ZNP) Sn. Dorota Obidniak layık görülmüştür.

Kabul edilen Öğretmenlik Mesleğinin Statüsünün Yükseltilmesi ve ilginin Arttırılmasına İlişkin Politika Belgesi, tüm eğitim sektörlerinde öğretmenlik mesleğinin statüsünü ve mesleğe olan ilginin geliştirilmesi için on kilit mesaj içermektedir.

Açılış konuşmasında, Hollanda, Utrecht’teki Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde Öğrenme ve İnovasyon Araştırma Grubu Profesörü ve üyesi Kristin Vanlommel, “dijitalleşmenin karmaşık olduğunu ve eğitimde değişim getirdiğini açıkladı. Değişimin yönüne ilişkin farklı fikirlere sahip farklı aktörler olduğunu, bu konuda çevik ve duyarlı olmanız gerektiğini belirtti.

Konferansa online olarak bağlanan Ukrayna Eğitim ve Bilim İşçileri Sendikası Başkanı Georgiy Trukhanov, ülkesindeki öğretmen ve öğrencilerin perişan durumuna ilişkin son gelişmeleri anlattı ve sendikasının ulusal hükümetle eğitim konularında anlaşmaya vardığını bildirdi. Eğitim bakanlığı, işten çıkarma yasağı da dahil olmak üzere, ortalama maaşın korunması ve diğer bölgelerden veya yurtdışından uzaktan çalışma hakkının tanındığını bildirdi.

Ukraynalı öğretmenlerle dayanışma gösteren delegeler, “Dayanışma bizi güçlü kılıyor. Barışçıl ve adil bir dünya istiyoruz. Öğretmenler olarak, barışı öğretmeye kararlıyız. İnsan haklarının ihlaline her türlü zeminde karşı çıkıyoruz” dedi. Konferans oybirliğiyle Ukrayna’da Barış İçin Kararı onayladı .

İrlanda’daki Waterford Teknoloji Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olan Catherine Lowry-O’Neill, vatandaşlık ve kapsayıcılık konusunda katılımcılara ilham verdi: “Demokrasi, barış ve kapsayıcılık hayalinize tutunun. Tutkunun, umudun ve cesaretin ateşini sınıflarınızdaki çocuklar için yakın.”

Panelistler, Avrupa Öğrenci Birliği Başkanı Matteo Vespa ve Avrupa Komisyonu’nun Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Genel Müdürlüğü’nün okullar biriminde Politika Sorumlusu Ulrike Pisiotis, ‘Eğitimde ve eğitim yoluyla sosyal değişimi çevresel sürdürülebilirlikle ele almak’ üzerine tartıştılar. “Eğitim yoluyla çevresel sürdürülebilirlik hakkında konuştuğumuzda becerilerin geliştirilmesi ve yeniden beceri kazandırmanın önemli olduğunu” ve “eğitim ve öğretim sistemlerinde çevresel sürdürülebilirlik konusunda son yıllarda kesin ilerleme kaydedildiğini” vurguladılar.

270 delege üç ana belgeyi tartışmış ve oy birliğiyle onaylamıştır:

  1. Konferansın temasına ilişkin karar: “Avrupa’da sendikal faaliyet ve katılım: Öğrencilerin yararına nitelikli kamu eğitimi için seferberlik ve öğretmenlerin ve de tüm eğitim personelinin statüsünün iyileştirilmesi”.
  2. Ukrayna’da barış kararı
  3. Politika Belgesi: “Öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltmek ve mesleğe olan ilgiyi arttırmak”.

1.gün video

 

  1. gün video

 

Daha fazla detay için: https://events.ei-ie.org/event/8c3b4700-b230-48b6-a2dc-116161ba0613/summary?recipientid=contact-a431e34b8b5fe011a3ce005056bd424d-1a211f2011004c4a9c749ab89e3c5311&esid=538cc692-9caa-ec11-983f-002248852b07&_cldee=dmljdG9yLmJlbGF1ZEBjc2VlLWV0dWNlLm9yZw% 3D%3D