Brüksel’de ETUCE Komitesi Toplantısına Kıbrıs’ı Temsilen Katıldık

0
164

8-9 Ekim 2018 tarihinde Avrupa eğitim sendikalarını temsil eden ETUCE Komitesi, yönetim ve siyasi meseleleri görüşmek üzere Brüksel’de toplandı.

ETUCE Komite toplantısına Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Eğitim Sendikalarını temsilen KTOEÖS adına Kıbrıs dönem temsilcisi Tahir Gökçebel ve Dış İlişkiler Görevlisi Nazan Ökçün Bülbülcü katıldı.

Komite üyeleri,  Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Avrupa hükümetleri, medya ve ulusal, yerel paydaşlar arasında EI Küresel Müdahale kampanyasının ışığında öğretmenlik mesleğinin statüsünü desteklemek ve savunmak için bir ETUCE Kampanyası başlatılmasını tartıştılar.

Komite üyeleri, ayrıca kampanyada kaliteli öğretmen eğitimi ve mesleki özerklik, sendikaların güçlendirilmesi ve örgütlenme hakkı ile öğretmenlik mesleğine ilginin artırılması gerekliliğine vurgu yapmayı önerdiler. Kampanya, eğitimin özelleştirilmesinin ve ticarileştirilmesinin ve Avrupa’daki artan milliyetçilik, aşırıcılık ve popülizm eğilimlerine karşı argümanlar sağlamaktır. 2018 Kasım’ında ETUCE’nin Atina’da gerçekleştirilecek Özel Konferansında kampanyanın başlatılması öngörülmüştür.

ETUCE Komitesi 26-28 Kasım 2018’de Atina’da gerçekleşecek ETUCE Özel Konferansının “Avrupa’nın Geleceği: Eğitim Sendikalarının Rolü” teması altında gerçekleştirilmesi için hazırlıklar yaparak konferansta sunulacak önergeleri tartıştı ve mesleki özerklik konusunda bir önergenin hazırlanmasını karara bağladı.

EI Genel Sekreter Yardımcısı Haldis Holst, Temmuz 2019’da Bangkok’ta düzenlenecek olan EI’nin 8. Dünya Kongresi’nin yönetim kurallarını ve pratik planlarını sunmak için söz aldı. Kongre teması, alt temalar, planlama ve üye kuruluşlar için önemli son tarihlemeler belirtildi.

Komite ayrıca, Avrupa Birliği’nin son geliştirilen eğitim ve öğretim politikası olan yeni Erasmus Programı önerisi, Avrupa Komisyonu’nun “Daha güçlü bir Avrupa kurmak: gençliğin rolünü daha da artırmak için yeni girişimler” başlıklı eğitim paketi ve “Avrupa Ufku-European Horizon” önerisi üzerine ETUCE raporlarını onaylamıştır.

Komite, Haziran 2018’de Sofya’da düzenlenen Eğitimde Sektörel Sosyal Diyalog – ESSDE III projesinin son konferansının en son kilit gelişmelerini tartıştı. Bu tamamlanan proje, şu anda Avrupa çapında söz konusu olan sosyal diyalog sorunları dizisi kapsamını ele almaktadır: sağlık, güvenlik ve çalışma koşulları, eşitlik, adalet ve de öğretmenlerin hizmetiçi ve sürekli eğitimi. ESSDE çerçevesinde düzenlenen bir diğer önemli toplantı ise Yüksek Öğrenim ve Araştırma Çalışma Grubunun eşitlik, adalet, yenilik ve araştırma gibi konuları kapsayan toplantısı idi. ETUCE ve EFEE’nin halihazırda iki başarılı örnek çalışma yürüttüğü “eğitimde göçmenlerin ve mültecilerin entegrasyonunu teşvik eden yeni Sosyal Diyalog” projesini komite üyeleri ve üye sendikaların yakından takip etmesi ve aktif rol almalarının önemi vurgulandı.

Komite üyeleri ekonomik yönetim kapsamında, Avrupa Sömestri süreci ile ilgili son gelişmeler, bir sonraki Sömetr öncelikleri ve 17 Kasım 2017’de Gothenburg Zirvesi’nde ilan edilen Avrupa Sosyal Haklar Sütunu’nun durumu hakkında güncel bilgi edindi. Ayrıca çeşitli göstergeler ve tablolar aracılığıyla ulusal düzeyde sütunların uygulanmasını değerlendiren bir izleme mekanizması hakkında sunum gerçekleştirildi.

Türkiye, Kıbrıs, Sırbistan, Danimarka ve Polonya’dan ülke temsilcileri sunum gerçekleştirerek ETUCE ve üye örgütlerine dayanışma ve destekleri için teşekkür edildı ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen güncel mücadeleler hakkında bilgiler aktarıldı.

Eğitim-Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan Türkiye’de halen daha fiili OHAL koşullarının yaşanmakta olduğunu, bugüne kadar OHAL KHK’leri ile 40 bin 922 eğitim ve bilim emekçisi kamu görevinden kendilerini savunma hakkı bile tanınmadan, siyasi ve idari tasarruflarla ihraç edildiğine vurgu yaptı. Ayrıca hukuksuz ihraç edilen öğretmenler ve akademisyenler için Türkiye’ de ETUCE ile birlikte bir basın toplantısı düzenlenmesi için uluslararası dayanışma talep etti. “Arkadaşlarımızın yalnızca çalışma hakkı değil yaşam hakları ellerinden alınmış durumda… OHAL komisyonu sonuçlanmadan yargı süreci veya herhangi bir hukuki süreç başlatamıyoruz. Birlikte Türkiye’ de yapacağımız bir basın toplantısı, mecliste bulunan partilerle birlikte yapacağımız görüşmeler bizim için çok değerli” diyerek sözlerini sonlandıran Eğitim-Sen başkanı Feray Aytekin Aydoğan 10 Ekim 2015′ te gerçekleştirilen emek, demokrasi, laiklik ve barış talepli mitingde yaşanılan patlama sonucu 103 kişinin hayatlarını kaybetmelerinin yıldönümü olduğunu, Türkiye’ de emek, demokrasi, laiklik ve barış mücadelesi vermenin büyük bedeller gerektirdiğini belirtti.

Diğer yandan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum altı öğretmen sendikasının işbirliği ve dayanışması hakkında bilgi veren ETUCE Kıbrıs Temsilcisi Tahir Gökçebel, Kıbrıs’ın 2004’te tek taraflı AB’ye kabul edilmesiyle Avrupa Birliğinde tek bölünmüş ülke olmamız ve halen yarım asırdır çözülememiş Kıbrıs Sorununun ülkemiz insanına olumsuz koşullar yaratmakta olduğunu, ülkemizin birleşmesi, toplumlar arası barış, hoşgörü ve toleransın geliştirilmesinde eğitim ve öğretmenlerin büyük rolleri olduğunu belirtmiştir. Bu amaçla yola çıkan sendikalarımızın yoğun çaba sarfettiğini belirten Gökçebel ayrıca kamusal, nitelikli, bilimsel, ücretsiz eğitim için mücadeleye devam edileceğine vurgu yaptı ve küresel bir tehlike olan eğitimde özelleştirme, eğitimin satın alınan, ticarileştirilmiş, lüks hizmet ve metaya dönüştürme politikalarına karşı ululararası mücadele ve dayanışmaya ihtiyaç olunduğuna dikkat çekti. Diğer yandan Kıbrıslı Rum Öğretmen sendikalarının günümüzde vermekte olduğu Kamusal, Nitelikli eğitim mücadelesi hakkında Komite üyelerine bilgi aktardı ve ETUCE Başkanı Christine Blower ve ETUCE Avrupa Direktörü Susan Flocken’e destek ve dayanışmaları için teşekkür etti.