Eğitim Enternasyonali’nden Kampanya: “Gezegenimiz için Eğitim”

0
130

32 milyondan fazla eğitimciyi temsil eden Eğitim Enternasyonali öncülüğünde, dünya çapında eğitimciler gezegenimiz ve öğrencilerimizin geleceği için mücadele vermektedir.

İklim eylemi söz konusu olduğunda eğitimciler olarak oynayacağımız çok önemli bir rol vardır. Ne öğrettiğimiz önemlidir. Öğrencilerimizin hayatta kalması önemlidir. Öğrencilerin ve toplumların harekete geçmesi için onlara eğitimciler olarak ilham kaynağı olmalıyız.

Teach for the Planet / Gezegenimiz için Eğitim kampanyası – bilime dayalı ve sivil eylem odaklı iklim eğitiminin, okuma ve yazma öğretimi kadar temel olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Kampanya, Kasım 2021’de düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) nitelikli iklim eğitimi için küresel seferberliği teşvik edecektir.


 

 

Manifesto: Education International Manifesto on Quality Climate Change Education for All

İklim krizi, insanlığın ve gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehdittir. Mevcut gidişatı tersine çevirmek ve küresel sıcaklık artışını +1,5°C’nin altında tutmak için çok az zaman kalmışken, iklim eylemi her zamankinden daha acildir.

İklim değişikliğine karşı mücadeleyi hızlandırmak ve daha sürdürülebilir bir dünyaya adil bir geçişi desteklemek için eğitimin bir parçasına dönüştürülmelidir.

Öğrencilerimiz, günümüz ve gelecek nesiller için dünyamızı sürdürmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanma hakkına sahiptir ve onları yeşil bir ekonomide çalışma dünyasına hazırlayan bir eğitim alma hakkına sahiptirler. Adil bir geçiş yoluyla ekolojik ayak izimizi önemli ölçüde azaltırken, eğitim kurumlarımızda, toplumlarımızda ve ekonomimizde daha dayanıklı bir şeyler inşa etmek için bir araya gelmenin zamanı gelmiştir.

Eğitimcilerin küresel sesi olan Eğitim Enternasyonali, bu vesileyle dünyadaki tüm devletlere, Paris Anlaşması (madde 12) ve Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi (4.7, 12.8 ve 13.3 hedefleri) kapsamında iklim değişikliği eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma için eğitim konusundaki taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulunuyor. Bu Manifesto, öğretmenlik mesleğinde nitelikli iklim değişikliği eğitimi vizyonunu ve bunu uygulamak için gerekli politika çerçevesini özetlemektedir:

1. Hükümetler, herkes için nitelikli iklim değişikliği eğitimi sağlar.

2. Her öğrenci, eğitimden iklim okuryazarı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek, belirsizliklere uyum sağlamak ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış olarak ayrılır.

3. Nitelikli iklim değişikliği eğitimi bilime dayalıdır ve iklim değişikliğinin etnik, kültürel, politik, sosyal ve ekonomik boyutlarını ele alır.

4. Öğretmenler, nitelikli iklim değişikliği eğitimi vermek için eğitilir ve desteklenir.

5. Okullarda ve öğrenme ortamlarında, nitelikli iklim değişikliği eğitimini desteklemeye yönelik donanım sağlanır.