Dünya Öğretmenler Günü’nde Eğitim Enternasyonalinden Mektup

0
300

Öğretmenler teşekkürden daha fazlasını hak ediyor, hükümetler öğretmenlere kulak vermelidir!

Öğretmenler olarak bizler her ne kadar da dünya küresel krizle boğuşuyor olsa da eğitimin gücü ve doğasındaki yenilikçilik sayesinde eğitimin her zaman gelecek için umut taşımakta olduğunu vurgularız. Ayrıca pandemi sonrası ilerlemek ve derinleşen eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için kamusal eğitime gerekli yatırım yapılması,  desteklenmesi ve öğretmenlerin bu sürece dahil edilmesi gerekmektedir.

Dünya Öğretmenler Günü’nü gerçek anlamda kutlamak için dünya çapındaki hükümetler nitelikli kamusal eğitime yatırımlarını arttırmalı, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının haklarını garanti altına alarak, çalışma koşullarını iyileştirmeli, öğretmenlerin pedagojik uzmanlıklarına ve mesleklerine saygı duymalıdır.

COVID-19’un eğitim üzerinde muazzam bir etkisi olmuştur. Pandeminin doruğunda 1.6 milyar öğrenci okulsuz, eğitimsiz kalmıştır. Milyonlarcası hala sınıfa girmemişken, geride kalanlar travma ve kayıplarıyla mücadele etmektedir.  Ekonomik kriz, iklimdeki acil durum ve savaşlar artarken, eğitimciler dünyada neredeyse her eğitim sisteminde can kurtaran görevi üstlenmiş, on milyonlarca öğrenciye ulaşmada kritik bağlantı noktası olmuştur. Ancak, bu hayati önem taşıyan can simidi risk altındadır.

Öğretmenlerin yaptığı iş için artan bir kamuoyu takdiri olsa da, çoğu hükümet gerekli yatırımları yapmada veya öğretmenlerin ve eğitim personelinin çaresizce ihtiyaç duyduğu desteği sağlamada başarısız olmuştur. Pek çok yerde alkış ve teşekkürlerin yerini yıkıcı eğitim bütçesi kesintileri ve öğretmenleri bitkin ve tükenmiş bırakan imkansız talepler yer almıştır.

Eğitim Enternasyonali tarafından yapılan araştırmada, çok çalışan, düşük ücretli ve değeri düşük bir öğretmenlik mesleğine işaret edilmiştir. Deneyimli eğitimciler kitlesel olarak sevdikleri mesleği bırakıyor, daha az aday onların yerine geçmek istiyor ve küresel öğretmen açığı destansı boyutlara ulaşıyor.

Mali açıdan aç eğitim kurumlarının, hiyerarşik politikaların veya sistemlerin, kendilerini öğrencilerine adamış öğretmenlere karşı güven ve saygıda sınıfta kalması, öğretmenlerin mesleklerini devam ettirmelerini zorlaştırdığı açıktır.

Dünya çapında 32 milyon öğretmeni temsil eden 383 üyesiyle öğretmenlik mesleğinin küresel sesi olan Eğitim Enternsayonali, hükümetleri, hayati bir kamu hizmeti ve pandemiden kurtulmanın anahtarı olan, kamusal eğitime ulaşmada en önemli ve tek etmen olan öğretmenleri desteklemeye ve kamusal eğitimine daha fazla yatırım yapmaya çağırmaktadır. Eğitime net ve yürekten bir bağlılık olmadan daha adil, kapsayıcı, demokratik ve sürdürülebilir bir gelecek mümkün değildir.

Dünya Öğretmenler Günü 2022: Eğitimi Dönüştürüyoruz

19 Eylül 2022 tarihinde dünya liderleri Birleşmiş Milletler’de bir araya gelerek eğitimi her yerde dönüştürmeyi taahhüt etmiştir. Öğretmenler bu dönüşümün merkezindedir; nitelikli, kamusal eğitimi tüm öğrenciler için bir gerçeklik haline getirmek için onlara güvenilmeli ve desteklenmelidirler.

Eğitimin dönüştürülmesinde öğretmenlerin liderliği, bu yılki Dünya Öğretmenler Günü’nün teması olarak belirlenmiştir:  “Eğitimde Dönüşüm Öğretmenlerle Başlar”.

Eğitim Enternasyonali, UNESCO, Uluslararası Çalışma Örgütü – ILO ve UNICEF tarafından ortaklaşa düzenlenen 2022 Dünya Öğretmenler Gününde, öğretmenlerin çalışmalarını vurgulamayı ve hükümetleri öğretmenlere yatırım yapmaya, öğretmenleri dahil etmeye, öğretmenlere güvenmeye ve öğretmenlere saygı duymaya davet etmektedir.

Dünya Öğretmenler Günü’nü gerçekten kutlamak için öğretmenlere teşekkür etmenin ötesine geçmeliyiz. Nitelikli, kamusal eğitim sistemlerine yatırım yapmalıyız. Her yerde hükümetleri öğretmenlere yatırım yapmaya, işçi haklarını ve iyi çalışma koşullarını garanti etmeye, öğretmenleri karar alma süreçlerine dahil etmeye ve pedagojik uzmanlıklarına güvenmeye çağırıyoruz. Eğitimde dönüşüm öğretmenlerle başlar. Biz eğitimin atan kalbiyiz.”David Edwards – EI Genel Sekreteri

Büyük ve küçük uluslardaki her bir öğrenci için kamusal eğitiminin dönüştürücü gücünü taahhüt etmenin zamanı gelmiştir. Dünya hükümetlerini ücretsiz, nitelikli, kamusal eğitim yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Dünya öğretmenleri ve öğrencileri daha adil, kapsayıcı, demokratik ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye hazırdır.

Öğretmenler eğitimin atan kalbidir  !

📢  Tüm hükümetleri adım atmaya ve üzerlerine düşeni yapmaya çağırıyoruz:

öğretmenlere yatırım yapın!

 öğretmenleri dahil edin!

öğretmenlere güvenin!

öğretmenlere saygı gösterin!