BOYUN EĞMEYECEĞİZ

0
97

AKP hükümetlerince dayatılan ve işbirlikçi hükümetler eliyle uygulamaya sokulan paketler halkımıza mutluluk ve refah getirmek yerine, gelişmesini ve varlığını tehdit etmektedir. 4 yıldır uygulamada olan, bugün hiçbir kesim tarafından ne politik olarak ne de rasyonel olarak savunulmayan, hem hukuka hem de akla aykırı olan Göç Yasası; bu ülkede kimliğini var etmeye ve kök salmaya çalışan gençler için büyük bir hukuksuzluk ve adaletsizlik örneğidir. Biz KTOEÖS ve KTÖS olarak bu hukuksuzluk ve adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz.

Her İnsan Doğuştan EŞİTTİR.

Hukuk devleti adil devlettir. Adil devlet eşit işe eşit ücretin koşullarını sağlayan, çalışanları arasında ayrım yapmayan devlettir. Çalışanları işe giriş tarihlerine göre ayırarak, onların haklarını gasp etmek vicdani olmadığı gibi anayasaya, eşitliğe de uymamaktadır. Çalışanlara “Koşulları Bilerek Girdiniz” diyerek adalete sığmayan bir yaklaşımla gayri yasal, etik olmayan, adil olmayan, ayrılıkçı bir şekilde hak gaspını meşrulaştırmaya çalışmak, insanlık suçudur.

İnsanca, onurlu bir yaşam için her çalışanın yeterli ücret ve
sosyal haklara ihtiyacı vardır.

Göç Yasası’nın görüşülmesi ve konuşulması talepleri, sürekli olarak ‘çalışma yapıyoruz’ denip ötelenmektedir. Bu yasa topluma ve gençlere kanıksatılmaya çalışılmaktadır. Oyalama taktikleriyle bu yasaya karşı mücadele eden insanlar duyarsızlaştırmak istenmektedir. Özel sektör ve kamu çalışanları birbirlerine işaret edilerek içinde bulundukları duruma şükretmeleri beklenmektedir.
Kamu çalışanları arasında bile çalışma hayatı koşullarını düzenleyemeyenler, özel sektör emekçilerinin iş güvencesiz ve örgütsüz olmasını kullanarak, eşitlik ve adalet mücadelesi baltalanmaya çalışılmaktadır.

“Kaynak Yoktur” tam bir YALANDIR.

Bir yandan yaratılan açlık, sefalet düzeni ile “Toplumu Fakirleştirme” sürdürülürken sözde tasarruf yapılmakta, diğer yandan da üçlü kararname atamaları, kayıt dışı ekonomi, şirketlere peşkeşler, milyonlarca liralık vergi afları, KDV- emlak indirimleri, örtülü ödenekler, siyasi partilere yardımlar ve daha milyarlarca liralık kaynaklar ayrıcalıklı bir kesime aktarılmaktadır.

Eğitimden, öğretmenden tasarrufu kabul etmiyoruz. Hakları budanan öğretmenlerin GÖÇ YASASINDA çalıştırılmasını kabul etmiyoruz.

24 Kasım 2014 tarihinde, Göç Yasası’nın kaldırılması için Yasa Önerisi Meclise sunulmuş, ivedilik tezkeresi oylanmış ve oy çokluğuyla onaylanmıştır. İvedilik alınmasının üzerinden 4 ay geçmesine rağmen, hiçbir girişim yapılmaması bu konudaki politik samimiyetsizliğin göstergesidir. Daha fazla oyalanmaya sabrımız kalmamıştır. 4 ay önce ivediliği alınan tasarının komitelerde hemen görüşülmesine başlanmalıdır. Bu durumun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Tüm öğretmenleri farklı yasalara, haklara mahkûm eden,
kamusal eğitimi yok etmeye çalışan,
öğretmenler arasında büyük adaletsizlikler yaratan politikalara

BOYUN EĞMEYECEĞİZ.

Öğretmenin hazırlık ödeneğini bile gasp edenlere boyun eğmeyeceğiz.
Sosyal Güvensizlik yasası ve GÖÇ yasası dayatmasına boyun eğmeyeceğiz.

Vicdani, ahlaki, yasal, adil, insani olmayan bu yasa derhal kaldırılmalıdır.

Dayatmalara Hayır
Adaletsizliğe Hayır
Fakirleşmeye Hayır
Göç Etmeye Hayır

Öğretmeniz, Birlikteyiz
SUSMAYACAĞIZ!

Tahir GÖKÇEBEL Şener ELCİL
KTOEÖS Başkanı KTÖS Genel Sekreteri

ortak basın bildirisi 02.04.2015