Bitmeyen Trafik Sorunlarına Bakış

0
162

Uzun yıllardan bu yana meydana gelen ve azalmayan trafik kazaları, trafiğimizde çok acil çözümlere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Yıllar içerisinde trafikte  yaşanan kaza, ölüm ve ebedi sakatlık oranları var olan yapının ciddi sorunlar içerdiğini ve halkımıza yeterince hizmet vermediğini işaret etmektedir. Kısa ve uzun vadede alınabilecek kazaları önleyici tedbirler konusunda hükümet edenlerin ve meclisteki hiçbir siyasi partinin yayınlanan programlarında kapsamlı planların olmaması bizleri daha da tedirgin etmektedir.

 

Ülkemizde yaşanan trafik sorunlarına çözüm bulmak insan odaklı ve bilime dayalı bir sistemin yaratılmasıilemümkünolabilecektir.Hükümetlerkendilerinedüşengörevleriyerine getirmediklerinde ise sistemsizliğin süreceği ve insanımızın yaşadığı acılara yenilerinin ekleneceği açıktır.

 

Varolan yapıda önemli bir yeri olan hız tespit kameralarının noktasal etki dışında trafik sorunlarına istenilen ve gereken çözümleri getirmediği ve ölümlü kazaları önlemekte yetersiz kaldığı aşikardır. Örneğin, son haftalarda meydana gelen kazalar trafik hız tespit kameralarının çokça konuşlandırıldığı güzergahlarda gerçekleşmiştir. Trafikte denetim kesinlikle sadece hız tespit kameralarını ülkemizin her yanına yaymak demek değildir.

 

Bu konuyu detaylı olarak değerlendirebilmek için Temmuz ayı sonunda İçişleri Bakanı Sayın Gülsün Yücel’e trafik hız kameraları ile ilgili yönelttiğimiz soruların hala cevapsız kalması üzücü ve düşündürücüdür.Öncelikle  ceza  adı  altında  toplanan  paranın  trafik  kazalarını  önleyici  hangi uygulamalar için harcandığını halkımızın bilmesi gerekmektedir. Trafik cezalarından toplanan para kazaların önlenmesinde kullanılıyorsa hangi planlar dahilinde bu çalışmaların yürütüldüğü halkımızla paylaşılmalıdır. Eğer amaç halka hizmetse ve yönetimlerimizin hizmet felsefesi toplum güvenliğini, sağlığını, ve refahını iyileştirmek üzerine kuruluysa halka hak ettiği değeri vermek ve mevcut sorunların üzerine gitmek göreve gelen hükümetlerin en birincil görevi olmalıdır.

 

Trafik sorunlarımızı ancak ve ancak bilinçli bir el birliği ile çözebiliriz. Trafikle ilgili çalışmalar yapan örgütler olarak bizlerin trafikte yaşanan sorunlara acilen çözüm bulmak için elimizden gelen her katkıyı koymaya hazır ve gönüllü olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

 

Hükümetlerimiz trafik konusunda kendine düşen temel görevleri hakkıyla yerine getirmelidir. Trafikte yaşanan sorunların çözümüne yönelik atılacak somut adımların ilkinin İçişleri Bakanına yönelttiğimiz sorulara içtenlikle ve tüm açıklığı ile yanıt verilmesi olacaktır. Bu şeffaflık eminiz ki halkımızın trafik sorunlarını daha fazla sahiplenmesini ve el birliğiyle daha sağlıklı çözümlerin bulunmasını sağlayacaktır.

 

 

 

Hüseyin Sevay

Trafikte Kazasız Yaşam Derneği Başkanı

 

Şener Elcil,

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri

 

Tahir Gökçebel

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı

 

Ali Yüksek / Ulun İrtem

Motosiklet Kazalarını Önleme Platformu Temsilcileri