Göç Yasası Kabul Edilemezdir

0
289

GÖÇ YASASI diye bilinen (Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası) tüm toplumu etkileyen somut, bariz ADALETSİZLİK ve EŞİTSİZLİKLERİ her gün daha iyi anlaşılmaktadır. Dün sendikalarla birlikte sokakta, mecliste dayatılan paketi, UBP uygulamalarını kabul edilemez olarak niteleyen ve bu gün iktidar olan DP-CTP Hükümeti aynı uygulamalara devam ederek toplumda tahribatı artırmaktadır.

2008’den sonra Mesleğe giren öğretmenlerin Emeklilik yaşı Altmışa çıkarılmış, emekli ikramiyeleri kaldırılmış, sağlık sigortaları yatırdıkları prime endekslenmiş, emekli maaşları düşürülmüş ve bunun gibi onlarca kazanılmış hakkı budanmıştır. 2010’da geçirilen GÖÇ YASASI ile de tüm öğretmenler ve çalışanların Maaşları yaklaşık % 40 düşürülmüş, tahsisatları, ödenekleri Savcılığın olumlu görüşlerine ve anayasaya rağmen ortadan kaldırılmıştır. Anayasada tanımlanan ancak günlük hayatta doğru dürüst,  uygulanamayan tüm çalışanlara Sendikalaşma hakkı ve Toplu Sözleşmeli Sendikacılık hayatına geçiş sağlanacağı yerde var olan yasal haklar da ortadan kaldırılmıştır.

•Tüm çalışanların Sendikalaşması ve Toplu Sözleşme hakkı anayasal bir haktır, pratikte de hayata geçmesi önlemleri alınmalıdır.

•Öğretmenler ve Tüm Çalışanların anayasa önünde EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET alması hayata geçmelidir.

•ÖĞRETMENLERİN ve diğer Çalışanların Özel Yasalarının Uydurma Yasalarla ortadan kaldırılması, sulandırılması kabul edilemezdir.

•Sosyal Devletin Ortadan kaldırılıp Kamusal Hizmetleri Para ile alınıp satılan Mal Haline getiren bu Hizmetleri Verecek olan Öğretmen, Doktor, İşçileri ücretli köle yapan, hakları budayan uygulamalar kabul edilemezdir.

 

CTP-DP Hükümeti Savcılık, Sayıştaylıktan siparişle aldığı görüşleri, niyetleri doğrultusunda yasaları ortadan kaldırmak için kullanmaya devam etmektedir.  İşçilerin Toplu Sözleşme hakkını yasaya rağmen başka bir yasa veya görüşe dayandırarak kaldırmak istemektedir. Bu bağlamda tüm çalışanlar, toplum olarak bu anlayışa karşı çıkılmalıdır.  DEV İŞ’in açlık grevi eylemini her kesim desteklemelidir.

 

Öğretmenlerin ödeneği Anayasaya, Öğretmenler yasasına ve Savcılık görüşüne karşın kaldırılmıştır. Tüm Millet Vekillerine sorunlar konusunda yazılı bildirmemize rağmen tek adım atılmamıştır. Aylık on binlerce km yol giden, lojmanı, yolluğu olmayan, doğum izinleri hakkı bile düzenlenmeyen öğretmenlerin etik değerlere de sığmayacak şekilde hazırlık ödeneği kesilmiştir. Öğretmenden, Doktordan, Kamusal Hizmetten tasarruf yapan CTP-DP Halkın Hükümeti olmak vasfını yitirmiştir.

 

Öğretmenleri ve tüm toplumu köleye dönüştüren, açlık sınırı altına iten bu anlayış ve tutum değişene kadar işçi sınıfının en geniş dayanışması ile mücadele etmeye devam edeceğimizi bildiririz.

 

 

 

Ek 1: Savcılık Görüşü                                                                                 Tahir GÖKÇEBEL

Ek 2: 07.11.2013 Meclis başkanı ve milletvekillerine yazı                                  Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

Milletvekillerine_Mektup_07.11.2013_1 SavcYlYk_GoruYu_2