Bakan DÜRÜST Değil!

0
212

Değerli Öğretmenler, Öğrenciler, Veliler ve Basın Mensupları;

Bugün burada kamusal eğitimde yaşanan sıkıntıları, eksiklikleri bir kez daha dile getirmek, Milli Eğitim Bakanı önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Sınıf Geçme Tüzüğündeki değişiklikle, mesleki itibarımızı sarsan anlayışı kınamak amacıyla toplanmış bulunuyoruz.

Eğitimde, her yıl temel ihtiyaçların bile giderilememesinin mantığını anlayamıyoruz.  Öğretmenin görevleri arasında olan ölçme ve değerlendirmeye siyasetin müdahalelerini anlayamıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu kararıyla, öğretmenin ölçme-değerlendirmeleri hiçe sayılmış, mesleki itibarımız ayaklar altına alınmıştır. Kendi öğretmenini itibarsızlaştıran, hiçleştiren bir yönetim anlayışı kabul edilemezdir. Öğretmenler olarak bu durumu yaratan siyasilerimizi esefle kınıyoruz.

049

Milli Eğitim Bakanı Sayın Kemal Dürüst’e Sesleniyoruz!!

Sayın Dürüst, basın açıklamasında öğretmenlerine güvendiğini dile getirmiştir. Bizler de kendisine güvenmek istiyoruz.

  • Okullarımızda ders zilinin çalmasının üzerinden bir hafta geçmiştir. Halen daha müdür, muavin, öğretmen, atölye şefi, bölüm şefi, hademe ve sekreter gibi temel kadrolar boştur. Tamamlanmamıştır.
  • Okullarımızın fiziki alt yapı eksiklikleri giderilememiştir.
  • Okullarımızdaki hijyeni sağlamak için gerekli temizlik giderine bile ayrılan tek kuruşluk bütçe yoktur. Okullarımız velilerden bağış toplar duruma düşürülmüştür.
  • Bakanlar Kurulunun Sınıf Geçme Tüzüğünde yaptığı değişiklikle sınıflardaki öğrenci mevcudu 50’ye çıkmıştır. Bu kararla okullarımız plansızlığa ve programsızlığa itilmiştir.
  • Devlet okullarında hal böyleyken, eğitime ayrılan bütçenin %75’i özel okullara harcanmakta; kamusal eğitim her yıl bilinçli ve kasıtlı olarak eksiklikler ve sorunlarla karşı karşıya bırakılmıştır. Aileler özel okullara kısacası sermayeye peşkeş çekilmektedir.
  • Öğretmeni Bakanlar Kurulu kararıyla itibarsızlaştırmadan, öğrencilerin sınıfta kalmayacağı bir eğitim sistemi şura kararlarıyla da teyit edilmişken, sırf popülizm ve siyasi rant uğruna gençlerimiz her yıl geleneksel şekilde heba edilmektedir.

048

Şimdi Sayın Eğitim Bakanımıza ve tüm siyasilere soruyoruz !!!

Nitelikli kamusal eğitimi oluşturmak adına; tüm bu eksikliklerin giderileceği, eğitimin siyasete alet edilmeyeceği, öğretmenin mesleki itibarının korunacağı konusunda kendilerine güvenebilir miyiz ???

Bizler, sorumluluklarımızın bilincinde olarak, işimize dört elle sarılıp, kendi evladımız gibi gördüğümüz öğrencilerimizi topluma faydalı insanlar olarak yetiştirmek için görevimizin başında olacağız. Aynı özeni Sayın Kemal Dürüst’ten, tüm bakanlardan ve milletvekillerinden bekliyoruz.

046

         Son söz olarak velilerimize seslenmek istiyoruz !!!

Gelin el ele verelim. Çünkü her insan bizim için değerlidir. Tüm öğrencilerimiz bizim için değerlidir. Bizler öğretmen olarak onların geleceklerine sizler kadar hassasiyet gösteriyoruz. Bizler siyasilerden medet uman bir nesil yetiştirmek istemiyoruz. Hazırcılığa alıştırılmış bir nesil yetiştirmek istemiyoruz. Devlet okullarındaki eksiklikler, ilgisizlik kader değildir. Eğitim-öğretimdeki sistemsizliğe, çürümeye dur demek için gelin el ele verelim. Çünkü her öğrencinin ilgi ve yatkınlığına göre yetiştirilmesi mümkündür ve bu her öğrencinin hakkıdır.

083

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)