Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Sn. Andreas Kettis ile Görüşmemiz Gerçekleşti

0
147

26 Haziran 2018 tarihinde Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi olarak Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Sn. Andreas Kettis ile AB Evinde görüşmemiz gerçekleşti.

Görüşmede  İnisiyatif adına Sn. Andreas Kettis’e mektup takdim edilerek müzakere sürecine yeni bir ivme kazandırılması ve Crans Montana’da Guteres Çerçevesinde bırakılan yerden devam edilmesi, iki toplumlu, iki bölgeli federal bir Kıbrıs’a ulaşmak için Liderlerin bıraktıkları son ve en önemli adımları atmaları için Avrupa Parlamentosundan gerekli teşviki yapmaları çağrısında bulunuldu.

 


Mektup içeriği: 

 

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı,

Sn. Andreas Kettis

 

Sn. Kettis

Hiç şüphesiz Crans Montana’daki görüşmelerin çöküşünü net olarak görmekteyiz ve bunun sonucunda ortaya çıkan çıkmaz, gerilimin yükselme riskiyle, öngörülmeyen sonuçlarla birlikte, potansiyel olarak önceki tüm durumlardan çok daha tehlikeli koşullar yaratmıştır. Hidrokarbonlar sorunu, barış için bir katalizör olmaktan ziyade, yeni bir çatışmanın sebebi haline dönüşmektedir. Birleşik Kıbrıs – İki toplumlu Barış İnisiyatifi  gelişmelere ilişkin derin endişesini dile getirmek ve büyük bir atılımın başarılması için acilen adımlar atılması gerekliliğinin altını çizmek istemektedir.

Kıbrıs Türk Lideri Mustafa Akıncı’nın Guteres Çerçevesini hiçbir önkoşul olmaksızın kabul etmesini ve bu çerçeveye dayanan stratejik bir anlaşma teklif etmesi bizleri umutlandırmıştır. K/T Liderinin yaptığı açık beyanda, iki devlet çözümünün veya konfederasyonun masada olmadığı, görevinde olduğu sürece iki toplumlu, iki bölgeli Federasyon için çalışmaya devam etme kararlılığını ifade etmesi bizleri daha da yüreklendirmiştir.

Ayrıca, Kıbrıs Rum Lideri Nicos Anastasiades’in, Türkiye’nin bazı temel konular üzerindeki pozisyonuna  ilişkin kaygısını dile getirse de, Genel Sekreter Çerçevesini temel alarak karşılıklı bir anlaşmaya varmak için çalışmaya hazır olduklarını belirten ifadesini memnuniyetle karşılamaktayız.

Ancak bu gelişmelere rağmen, Genel Sekreter Çerçevesinin içeriğinden açıkça farklı olan sürekli olumsuz söylemler neticesinde olumlu atmosfer zehirlenmektedir. Yapılan açıklamalar, yeniden birleşme yönünde müzakerelere katkı yapmaktan ziyade, daha fazla zorlukların oluşmasına neden olmaktadır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin son zamanlarda Güvenlik Konseyine  sunmuş olduğu raporunda mevcut durumla ilgili olarak benzer bir değerlendirme yapmış ve sivil toplumun bu süreçte oynayacağı rolün dikkate alınması gerekliliğini vurgulayarak, Liderlere sivil toplumu barış sürecine aktif olarak katmalarını teşvik etmiştir.

Bölünmüşlüğün her iki tarafındaki Sivil Toplum, Kıbrıs sorununun bulunduğu kritik noktanın  ve bu çıkmazın devam etmesi durumundaki riskleri göz önünde bulundurarak, BM Genel Sekreterine yeni bir girişimde bulunması yönünde çağrı yapmaktadır:

  1. Çerçevesinin içeriğini ve liderlerin yanıtlamasını beklediği sorunları açıklığa kavuşturması.
  2. İstişare sürecine dahil olunarak, tüm taraflara masadaki seçeneklerin açığa kavuşturulması, Genel Sekreterin başarılı bir paketin ne olabileceğine dair net bir resme güvence vermesi.
  3. Kıbrıs Konferansı’nın Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde herhangi bir yeni sondaj çalışması yapılmadan önce yeniden toplanmasının sağlaması.

Birleşik Kıbrıs -İki toplumlu Barış İnisiyatifi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği’ne bir bütün olarak, taraflar ve Birleşmiş Milletler ile istişarelerde bulunma ve Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde herhangi yeni bir sondaj çalışması gerçekleşmeden, onları fırsat penceresinden tam anlamıyla yararlanmalarını ve Birleşmiş Milletler’in GS’i tarafından masaya konan kilit meselelere yaratıcı çözümler bulunarak yakın gelecekte Kıbrıs Konferansı’nın yeniden bir araya getirilmesini teşvik etme çağrısında bulunmaktadır.

Bizler bölünmüşlüğün ardındaki Sivil Toplum olarak, adamızın yeniden birleşmesinde tek yol olan iki toplumlu, iki bölgeli bir Federasyon umudumuzu yaşatma yönünde kararlılığımızı ve gelecek nesiller için barışçıl bir gelecek umudumuzu yaşatacağımızı vurgularız.

 

Birleşik Kıbrıs – İki Toplumlu Barış İnisiyatifi


 

The Head of European Parliament Office in Cyprus

Mr. Andreas Kettis

 

Dear Mr Kettis ,

As you would no doubt fully appreciate the collapse of the talks at Crans Montana and the impasse that followed has created conditions that are potentially far more dangerous than all previous ones with the risk that tension may rise, with unpredictable consequences.  The hydrocarbons issue rather than being a catalyst for peace is developing into a cause for renewed conflict. The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus would like to express its deep concern regarding the developments and underline the need for immediate steps to ensure a breakthrough is achieved.

We have been encouraged by the recent statement made by The Turkish Cypriot Leader Mustafa Akinci accepting the Guteres Framework without any preconditions and proposing a strategic agreement based on that framework. We have further been encouraged by  the clear statement made by the T/C Leader that a two state solution or a confederation is not on the table expressing his determination to continue working for a Bi-communal Bi-zonal Federation for as long as he is in office.

We have also noted with satisfaction the statements made by the Greek Cypriot Leader Mr Nicos Anastasiades   that he is prepared to work with the Secretary General’s Framework as a basis to arrive at a mutual agreement even though he has expressed concern with regard to Turkey’s position on certain key issues.

Despite these developments however the atmosphere is being poisoned by continuous negative rhetoric with apparent differences on the contents of the Secretary General’s Framework. The statements made appear to be creating further difficulties with regards to reconvening the negotiations rather than facilitating these.

We have noted that the SG of the United  Nations has in his recent  report to the Security Council made a similar assessment with respect to the current state of affairs and has taken due regard  of  the role that civil society should be playing in the process, encouraging the leaders to actively engage Civil society in the peace process. The Civil Society on both sides of the divide, fully appreciating the critical juncture at which the Cyprus problem finds itself and the risks involved should the stalemate continue, would like to appeal to the Secretary General of the UN to engage in a new initiative:

  1. To clarify the contents of his Framework and the issues he expects the leaders to respond to.
  2. To engage in a consultation  process with a view to clarifying to all sides the options on the table ensuring that the Secretary General will have a complete picture of what can be a successful
  3. To ensure the Conference on Cyprus is reconvened before any new investigation boreholes take place in the Cyprus EEZ.

The Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus further appeals to the European Parliament and the European Union as a whole to actively engage in consultations with the parties and the UN encouraging them to take full advantage of the window of opportunity before any new drilling operations in the Cyprus EEZ takes place and proceed to creatively deal with the key issues put on the  table by the SG of the United Nations creating the basis for reconvening the Conference on Cyprus in the immediate future.

We, as Civil Society on both sides of the divide, are determined to keep alive the prospect of a Bi-communal, Bi-zonal Federation as the only way to reunify the island, keeping alive the prospect of a peaceful future for the generations to come.

 

Bi-communal Peace Initiative – United Cyprus