Avrupa Eğitim Sendikaları, Eğitim ve Avrupa’nın Geleceğine Yönelik Önemli Öncelikleri Ortaya Koydu

0
334

27-28 Kasım 2018’de Yunanistan’ın Atina’da şehrinde gerçekleştirilen ETUCE Özel Konferansı’nda, Avrupa eğitim sendikaları,  Avrupa’nın geleceğini şekillendirmek ve eğitim sendikalarının rolünü şekillendirmek için yeni öncelikleri belirleyerek hareket planı oluşturdu.

Kıbrıs dönem temsilciliği görevini KTOEÖS adına sürdüren Tahir Gökçebel ve KTOEÖS Dış İlişkiler Görevlisi Nazan Ökçün Bülbülcü ETUCE Özel konferansına katılmıştır.  51 Avrupa ülkesinden eğitimin her seviyesinde 132 ulusal eğitim sendikalarından 300 eğitim sendikası delegesi, öğretmenlerin ve diğer eğitim personelinin karşılaştığı zorlukları aktararak ve çeşitli konularda görüşlerini dile getirdiler ve demokrasi için hayati ön koşul olan daha adil Avrupa toplumları için nitelikli eğitim vizyonlarını bir dönüm noktası olarak ortaya koymaya karar verdiler.

Kamu yatırımlarının artırılması, etkin sosyal diyalog, eşitlik ve eğitimde eşitlik,öğretmenlerin ve eğitimcilerin statüsüne saygı, adil çalışma koşulları ve varolan bireysel öğretmen ve eğitimcilerin örgütlenmesini sağlayan eğitimsendikalarının meşru kolektif gücünü arttırma çağrılarını yenilemek için delegeler aşağıdaki önergeleri kabul ettiler:

• Avrupa’nın geleceğini şekillendirme Önergesi: Eğitim Sendikalarının Rolü

• Mesleği ve eğitim sistemini etkileyen tüm kararlara öğretmenleri dahil etme Önergesi

• Eğitim Sendikaları ve Gençlik Üzerine Önerge

• Eşitlik için ETUCE Eylem Planının geliştirilmesi için önceliklerin belirlenmesi ile ilgili Önerge

• Yeniden diyaloğa geçme, toplanma ve müzakere etme Önergesi: Katılımcı okul uygulamaları

• Avrupa’da akademik özgürlüğün güçlendirilmesine yönelik Önerge

Başkan Christine Blower, Avrupa’daki Geleceği Şekillendirmek üzerine Atina’daki ikinci ETUCE Özel Konferansının açılışını gerçekleştirerek: Eğitim Sendikalarının Rolüne değindi. Ardından, DOE ve OLME’nin başkanları Yunanistan’a gelen delegelere hitap etti.  

EI Genel Sekreteri David Edwards delegelere hitaben yaptığı konuşmada, popülist, aşırılıkçı, milliyetçi ve yabancı düşmanı hareketlerin arttığı günümüzde nitelikli eğitimin ve öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı küresel zorlukları özetledi. Özel aktörlerin eğitim sistemleri üzerindeki erişimi olumsuz yönde etkilediği ve toplum içerisinde eğitime erişimde eşitsizliklerin yaratılmasınaneden olunduğunu vurguladı. Eğitim Enternasyonalinin, Eğitimin Ticarileştirilmesi ve Özelleştirilmesine küresel tepkide kararlı olduğunun daaltını çizdi.  Sürdürülen Kampanya, tüm hükümetlerin ücretsiz ve nitelikli kamusal eğitimi sağlama yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için eğitim sendikalarının küresel bir tepki geliştirmelerine çağrı yapmaktadır.

Konferans konusunun çerçevesini çizen Avrupalı ​​Direktörü Susan Flocken, özelleştirme ve ticarileştirmeye karşı eğitimi savunmamız gerektiğini, böylece kolektif ve dayanışma eylemleriyle daha geniş toplumsal zorluklarla baş edilebileceğini ve de toplumsal bölünmelere karşı mücadele edilebileceğini belirtti.  Bu bağlamda ETUCE, “Avrupa’nın geleceğini öğretmenlerle şekillendirmek” için Avrupa çapında yeni bir kampanya başlatılacağını belirti.

Üç onur konuğu konuşmacı, sunum gerçekleştirerek sendikalara ilham verdi.

Nottingham Üniversitesi’nden Profesör Howard StevensonSendikanın yenilenmesi” üzerine yaptığı konuşmada: Etkin sosyal diyaloğu desteklemek için kapasite geliştirme, öğretmenlik mesleğinin karşı karşıya olduğu zorluk ve değişimlere ve “merkeziyetçi” olarak profesyonelliğin merkezi olarak ‘birliktelik’ geliştirme fikrinin gerekliliklerine işaret etti. Sendikaların çalışmalarına katılımı arttırmak için üyelerin beceri ve yeteneklerini geliştirmenin de önemine değindi.

Avrupa Konseyi’nden Dr. Sjur Bergan, insan onuruna ve kültürel çeşitliliğine, demokrasiye, adalete, eşitliğe ve hukukun üstünlüğüne değerveren, eleştirel ve demokratik kültürlerin geliştirilmesinde eğitimin rolünün altını çizdi.

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü’nden Susanne Conze, 2025 yılına kadar Avrupa Eğitim Alanı çerçevesinde Avrupa ülkelerinde nitelikli eğitim sistemlerine ulaşılmasına yönelik Avrupa politika girişimlerini açıkladı.

Özel Konferans öncesinde gerçekleştirilen çalıştaylarda eğitimde eşitlik, yeni istihdam biçimleri, iletişim ve kampanya, sendikal haklar ve göç konularında eğitim sendikalarının karşılaştıkları sorunlar tartışıldı ve öncelikler hakkında detaylı tartışmalara olanak tanındı.

 ETUCE Orta ve Doğu Avrupa Ağı (CEENET), Özel Konferans öncesinde, ağın ilk 4 yılında yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve gelecekteki öncelikleri tartışmak için bir araya geldi. Sendikaların politika oluşturma ve sendikal haklardan yararlanması, toplantının odak noktasındaydı.

Sırbistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Arnavutluk ve Litvanya’daki ETUCE üye örgütlerinden temsilciler, ülkelerindeki temel zorlukları ve başarıları özetledi.

Atina’da bulunan ETUCE üyesi Kıbrıslı Türk Eğitim Sendikaları KTOEÖS, KTÖS ve DAÜSEN ayrıca Syriza Barış İnisiyatifi temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.