8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde SOKAKTAYDIK!

0
103

8 Mart Organizasyon Komitesi olarak düzenlenen ortak yürüyüş 8 Mart akşamı saat 18.30’da Kumsal Park’ın Dereboyu girişinden başlayarak sloganlar ve pankartlar eşliğinde Meclisi önüne yürüyüş ve basın açıklamasıyla gerçekleşti. 

Meclis önünde Organizasyon Komitesi adına ortak açıklamayı Damla Dabis okudu.

Açıklamada, kadınların hayatın her alanında ayrımcılığa, sömürüye, mobbinge, eşitsizliğe, emek sömürüsüne, güvencesiz çalışma koşullarına maruz kaldığı, gerici, yobaz ve baskıcı politikalarla fikir özgürlüklerinin elinden alınmaya çalışıldığı ayrıca psikolojik şiddetle yüz yüze olduğu belirtildi.

Dünyayı etkileyen Koronavirüs salgınında sağlık emekçilerinin ödüllendirilmek bir tarafa, insanüstü çabayla çalışmak zorunda bırakıldıkları da belirtilen açıklamada, 1957 yılında işçi kadınların hak aramak uğruna yanarak hayatlarına veda ettikleri hatırlatılarak, kadınların mor-kızıl mücadelesinin bugünün kadınlarına mücadelelerinde güç verdiği vurgulandı.

 

Kadınların faşizme, muhafazakârlaştırmaya, gerici-yobaz ve erkek-egemen yönetimler vasıtasıyla dayatılmaya çalışılan tek tip aile yapısını reddettiği belirtilen açıklamada, artan mücadele azmiyle tüm bunların üstesinden gelineceği, yoksullaştırma politikaları ve tüm ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı eylemlere karşı durulduğu vurgulandı.

Açıklamada devletin belediyenin oluşturduğu iki kadın sığınma evinin arkasına sığınıp kendi sorumluluklarını göz ardı ettikleri belirtirlerek, her ilçeye birer sığınma evi ve kamusal aşevi talebi dile getirildi, ayrıca ilkokul kitaplarındaki gerici ve ayrımcı ifadelerin değiştirilmesi talebimiz yinelendi.

“Ev İçi Şiddet Yasasının” KKTC’de en çok ihtiyaç duyulan yasal mevzuat olduğu da belirtilen açıklamada, söz konusu yasanın Meclisten ivedilikle geçirilmesi talebinde bulunuldu ve kadınların tüm talepleri yerine getirilinceye dek mücadelenin süreceği vurgulandı.