53. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ

0
963

Değerli Okul Yöneticilerimiz, Öğretmenlerimiz ve Eğitim Çalışanlarımız,

53.Olağanüstü Genel Kurulumuz 6 Kasım 2021, Cumartesi saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır.

Tüzüğümüz gereği bu tarihte nisabın sağlanmaması durumunda 13 Kasım 2021 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle salgın nedeniyle gerekli sağlık önlemleri alınarak gerçekleştirilecektir.

Gündem:

  • Yoklama ve açılış
  • Başkanlık divanının oluşturulması.
  • Açılış konuşması
  • Mali raporun sunumu ve aklanması.
  • İdari organların, murakıbın seçimi, tüzük değişikliği ve yönetim kuruluna grev dahil her türlü direnme yetkisinin verilmesiyle ilgili oylama.
  • Kapanış

 

Bu genel kurulumuzda tüzüğümüzün güncellenmesi, gelişen değişen uluslararası koşullarla uyum sağlaması, emekli üyelerimizin aidatlarından grev fonu kesintisinin kaldırılması, Say-Fon’ dan üyelerimizin daha verimli bir şekilde yararlanıp fonun daha da güçlendirilmesi hedefiyle yönetim kurulumuzun gerekli gördüğü tüzük değişikliği önerilerimiz de oylarınıza sunulacaktır.

 

Tüzük değişiklikleri önerilerimiz EK 1 ve EK 2’de tarafınıza sunulmuştur.

  1. Olağanüstü Genel Kurulumuza katılımınız sendikamızın toplumdaki gücünü ve örgütlülüğünü bir kez daha ortaya koyacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)

 

EK 1 KTOEÖS Tüzük Değişikliği Önerisi 2021

EK 2 Say-Fon Tüzüğü Değişiklik Önerisi 2021

 

Tüzük Değişikliği Önerileri