50. Olağan (Mali) Genel Kurulumuz Gerçekleşti

0
166

Değerli öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız;

         Sendikamızın 50. Olağan (Mali) Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da sendikamızın Lefkoşa merkez binasında yapılmak üzere duyurularak nisap sağlanamadığından tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca 7 Nisan 2018 tarihinde Cumartesi günü aynı yer, saat ve gündemle toplanarak gerçekleşmiştir.

Gündem 

  • Açılış
  • Başkanlık Divanının Oluşturulması
  • Mali Raporun Sunulması ve Aklanması
  • Müfettiş Seçimi
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış

Mali Genel Kurulumuz, Başkanımız Selma Eylem’in açılış konuşmasıyla başladı ve ardından divan oluşumu gerçekleştirilmiştir. Divana Ozan Çoli başkan, Salih Ayyıldız ve Erhan Kurt divan üyeleri olarak oy birliğiyle seçilmiştir.

Divan Başkanının Genel Kurul gündemiyle ilgili bilgilendirmesinden sonra Mali Sekreterimiz Ozan Elmalı tarafından mali rapor sunulmuş ve mali rapor oy birliği ile aklanmıştır.

Daha sonraki gündem maddesine göre Özal Çıldam oy birliği ile müfettiş seçilmiştir. Dilek ve temennilerden sonra genel kurulumuz tamamlanmıştır.

 

Mali Raporlar için linkelere tıklayabilirsiniz:

Mali Rapor 01.01.2017 – 31.12.2017

Grev Fonu Bilanço ve Gelir Gider Tablosu 31.12.2017

Say Fon Bilanço ve Gelir Gider Tablosu 31.12.2017