2024 Müdür, Müdür Muavini Nakil Listesi

0
1530

Müdür, müdür muavini nakil listesi ekte verilmiştir. 26 Haziran 2024 mesai bitimine kadar itirazlar yazılı olarak ilgili daire müdürlüklerine yapılacaktır.

2024 Müdür Müdür Muavini Nakil Listesi