Okullara Stajyer Gönderilmesi ile ilgili Sendikamızın Duruşu

0
72

Sevgili Öğretmenlerimiz,

Öğretmenler yasasının 92. Maddesi, Eğitim Bakanlığının eğitimdeki sorunların çözülmesi için sendikamızla istişareyi zorunlu kılmaktadır. Yıllardır yazılı ve sözlü talepte bulunmamıza karşılık herhangi bir uzlaşı yaratılmamıştır. Stajyer öğretmenlerin okullarımızda çok farklı problemler yarattığı bir gerçekliktir.  

KTOEÖS, öğretmenlik mesleğine ilk adımlarını atacak olan öğretmen adaylarının en doğru ve en iyi şekilde staj yaparak nitelikli öğretmen yetişmelerini sağlamak amacındadır. Yönetim kurulumuz okullarımızda herhangi bir sorun yaşanmadan, en verimli şekilde stajların yapılmasını savunmaktadır. Ancak özel üniversitelerin devlet okullarına yaklaşım biçimi doğru değildir.

 

1.Bir öğretim yılında Stajyer öğretmen adaylarının toplamda okul öğretmen sayılarının 1/5’ini geçmemesi;

2.Bir dönemde her öğretmene 1 stajyer’den fazla verilmemesi;

3.Stajyerliğin dönem başında başlayıp en geç Mayıs ayı başında bitmesi;

4.Staj yapan öğretmen adaylarının mümkünse son sınıfta staja gelmesi;

5.Staj hizmeti alan üniversitelerin ilgili okullara belirlenen kriterlere göre (mali/hizmet içi eğitim vs) katkı yapması;

6.Stajyerleri eğitecek öğretmenlerin en az muvazzaf hizmetinin bulunması gerekmektedir. 

 

Yukarıda maddeler halinde sıraladığımız sendikal kararımızı eğitime duyduğumuz hassasiyetle Yönetim Kurulu kararı olarak aldığımızı bildirir, tüm üyelerimizin titizlikle uyacağına olan yüksek inancımızla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

 

                                                                                                                 Tahir GÖKÇEBEL

                                                                                                                     Başkan

                                                                                                                 Yönetim Kurulu a.