2021-2022 Nakil Başvuru Süreci 20 – 26 Mayıs 2022

0
1988

Okul müdür, okul müdür muavini ve öğretmenlerimizin yer değiştirme bildirim formlarının okul idaresi aracılığıyla 2 nüsha halinde en geç 26.05.2022 mesai bitimine (17.30) kadar bağlı bulundukları dairelere ulaştırılması gerekmektedir.

Birden fazla branş sahibi olunması halinde dahi tek yer değiştirme bildirim formu doldurulmalıdır. 

Not:

1. 26.05.2022 mesai bitiminden sonra (17.30’dan sonra) ilgili daire müdürlüklerine gönderilecek “Yer Değiştirme Bildirim Formları” dikkate alınmayacaktır.
2. 20.05.2022 – 26.05.2022 tarihleri arasında başvurular alınabileceklerdir.


Yer Değiştirme Bildirim Formunu http://ktoeos.net/ linkini tıklayarak online doldurabilirsiniz.

Genel kullanıcı adı: nakil

Şifre: 2022

Online doldurulduktan sonra mutlaka çıktısı alınarak ıslak imza atılmalı ve 26 Mayıs 2022 Perşembe mesai bitimine kadar (17:30) okul müdürlüğü aracılığıyla ilgili daireye ulaştırılmalıdır.  


21 Nisan 2022 Yer Değiştirme Bekleme Listesi

genelge_2

yer_degistirme_bildirim_formu