2 – 6 Kasım 2015 – Sayı 66

0
215

Nitelikli Kamusal Hizmete Halkımızın İhtiyacı Vardır

126373

Kamusal Hizmet veren devlet okulları ve hastaneler bilinçli zayıflatılarak eğitim ve sağlıktan şirketlerin büyük kazanç elde etmesinin sözcülüğünü yapan sözde reformcu CTP-UBP hükümeti; kamusal hizmet veren öğretmeni de, doktoru da açlığa, sefalete, kötü çalışma koşullarına mahkum ederek, aslında bu hizmetleri satın alamayacak olan halkı cezalandırmaktadır. Göç Yasası altında istihdam edilen ve çaresizliğe itilen öğretmenler, kadrosuz doktorlar, bütçesiz okullar ve hastanelerde görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Diğer yandan, CTP-UBP Hükümeti kamusal tüm hizmetleri özelleştirme gailesindedir.

Öğretmenlerimizin ve doktorlarımızın grev ve eylemlerine kamuoyunun destek vermesi gerekmektedir. Nitelikli Kamusal hizmeti verecek olan öğretmen ve doktorun işine, mesleğine, okuluna, hastanesine sahip çıkma mücadelesi, %80 dar gelirli halkımızın yararınadır. Bu amaçla Tıp-İş’in mücadelesine destek verdiğimizi bildirir, kamuoyunu desteğe çağırırız.

4 Kasım 2015 tarihinde yayınlanan basın bildirimizin tam metni web sitemizde

Çalışanların Alım Gücü Bitirilmiştir

Untitled-1

Eylül ve Ekim 2015 ayları enflasyon değerleri, enflasyonun tırmanışa geçtiğinin göstergesidir. TL’nin değer kaybetmesi, süt ve süt ürünlerine zam yapılması yeni bir enflasyonist sürecin habercisi olmuştur. Hükümetin bu süreçte çalışanı koruma yönünde hiçbir adım atmadığı gözlemlenmektedir. Dövizin yükselişi ile ilgili sadece işveren örgütleri ile toplantı yapılmış bir karar üretilmemiştir. Dövizin yükselişi karşısında çalışanın alım gücünün korunmasının tek yolu eşel-mobil sistemine geçilmesidir. Unutulmamalıdır ki geçmiş yıllarda ödenmeyen hayat pahalılığından dolayı çalışanın alım gücü erimiştir.

2009 yılından sonra DPÖ verilerine göre yıllar itibarı ile oluşan hayat pahalılığı çeşitli gerekçelerle çalışanlara ödenmemiştir. Eşel mobil sistemine son veren hükümetler yıllar içinde oluşan % 33’lük hayat pahalılığını iç etmişler, şimdi ise TL’nin erimesi nedeniyle ortaya çıkan tabloda ne napalım? demektedirler.

Ülke sorunlarına çare üretemeyen UBP ve CTP-BG hükümetleri kararnamelerle hakları budama yolunu seçmiştir. Hükümetler kararnamelerle ülkeyi yönetmekten, yasalarla oynamaktan, hak budamaktan vazgeçmelidir. CTP-BG / UBP hükümetinden beklenen çalışanların alım gücünü koruyan Eşel-Mobil Sistemini derhal uygulamaya koymasıdır.

5 Kasım 2015 tarihinde yayınlanan basın bildirimizin tam metni web sitemizde

KTOEÖS ve KTÖS’ten Ombudsman’a Şikayet

15-1-121 eki 2_001

Partizanlık ve adam kayırmanın olağan hale geldiği, siyasi parti kurultaylarıyla sandalye kavgası ön plana çıktığı Türkiye’nin kurdurduğu bu siyasi rejimde; yasa, tüzük, kurallarına saygı da tamamen ortadan kalkmıştır.

Her fırsatta “devlet” olduklarını iddia eden “Ankara kuklaları” yasa, tüzük tanımamakta da diretmektedirler. Özellikle kendi görevini unutup, devletin resmi araçları ile UBP kurultayına seferber olan Eğitim Bakanı Kemal Dürüst bir aydır devam eden “denetmenlerin grevini önemsememeyi sürdürmektedir. Konuyu çözmek için yasa gereği yapması gereken Teknik Kurulu bile toplamamaktadır. Yasa ve tüzüklerin açık bir ihlali olmasına rağmen hükümetin diğer ortağı olan CTP de bu açık ihlale seyirci kalmaktadır.

Sorunları çözen değil, sorunları büyüten bir mantıkla hareket eden Sn. Kemal Dürüst’ün bu tutumunu yazdığımız resmi yazı ile Ombudsman’a (Yüksek Yargı Denetçisi) şikayet ettik. Her fırsatta kamu yönetimi reformundan bahseden “reform hükümetinin” Kemal Dürüst’ün yasa-hukuk tanımaz tavrıyla ilgili nasıl bir tutum takınacağını merakla beklemekteyiz.

5 Kasım tarihinde KTOEÖS ve KTÖS tarafından Ombudsman’a verilen şikayet mektupları için linklere tıklayınız

15-1-121 ek 1

15-1-121 eki 2

 

YETER DİYORUZ

12187816_819367808160453_2891004493208650957_n

Öğretmenlerin bölünmesine müsaade etmeyeceğiz, gayri yasal, gayri ahlaki GÖÇ YASASINI, öğretmenden tasarruf yapılmasını kabul etmeyeceğiz. Devlet okullarını, çocuklarımızı sahipsiz bırakmayacağız. Öğretmen, çalışma koşulları, geçim, gelecek kaygısı taşımadan kendisini mesleğine adayacak şartlar gerçekleşene, kamusal eğitime sahip çıkılana kadar onurlu mücadelesine devam edecektir. Bu amaçlarla 2.11.2015 Pazartesi günü saat: 8.00 de tüm Okullarımızdaki GÖÇ YASASI mağduru öğretmenlerimizle GREV ve EYLEM gerçekleştirilmiştir. 

Sürekli bakan, bürokrat atayan, partilere, sermayeye kaynak aktaran, torpil ve adam kayırma uğruna harcamadan kaçınmayan ancak okulların temel eksikliklerini gidermeyen, öğretmenlerin hiçbir sorununa çözüm üretmeyen, HP’nı gasp eden, eriyen TL karşısında çalışanları görmezlikten gelen, CTP-UBP Hükümetine verecek kredimiz kalmamıştır. Hakların sürekli gasp edilmesini  kabul etmiyoruz. Öğretmen, çalışan için sadaka değil anayasal,yasal ve insanca yaşam  hakkının verilmesinin istiyoruz. Öğretmenin özgür, onurlu ve  insanca yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Toplumsal sorumluluğumuzu kaybetmeden, boyun eğmeden mesleğimizi yapmak istiyoruz. Toplumun ayrıcalıklısı olma talebimizin olmadığını fakat toplumun ve bizlerin köle yapılmasını kabul etmediğimizi vurgulamak istiyoruz.  CTP-UBP Hükümetinin geçmişten ders almadığını, yalan ve oyalamalara baş vurarak iyi niyet göstermek istememesine  ARTIK YETER DİYORUZ

2 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz eylemin detayı web sitemizde

KTOEÖS ve OYAK Öğretmen Sosyal ve Turistik tesis binası için Mimari Proje Yarışması Gerçekleşti

12190041_10207907177256156_4607550553500597609_n

KTOEÖS ve OYAK Öğretmen Sosyal ve Turistik tesis binası Ulusal Mimari Proje Yarışması değerlendirmesi KTMMOB mimarlar odası ve yarışma Jüri üyeleriyle gerçekleşti. 10 Kasım Salı günü 19:00’da KTOEÖS – ÖYAK öğretmen sosyal ve turistik tesis binası ulusal mimari proje yarışması ödül töreni merkez binamızda gerçekleştirilecek.

 

Çalışmalarımız / Toplantılarımız

30 Ekim 2015 Cuma günü Girne bölgesi dayanışma yemeğimiz ETUCE Avrupa Yöneticisi Martin Romer’in de katılımı ve üyelerimize seslenişiyle Dome Hotel’de gerçekleşti. 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlerimize onur plaketi takdim edildi.

2 Kasım 2015 Pazartesi günü 14:00’de ETUCE üyesi 6 Kıbrıslı Öğretmen Sendikasının Toplantısı OLTEK Ev sahipliğinde Dayanışma Evinde gerçekleşti. 15 Ocak 2016 tarihinde Eğitim aracılığıyla Barış Kültürünün Sağlanması konulu ortak konferansın gerçekleştirilmesi için organizasyona başlandı.

3-4-5 Kasım 2015 tarihlerinde Güzelyurt Bölgesi okullarımız ziyaret edildi.

4 Kasım 2015 Çarşamba günü 10:00’da Sendikal Platform toplantısı, KTAMS’ta gerçekleşti.

4 Kasım 2015 Çarşamba günü 14:30’da KTOEÖS Göç Yasası Komitesi Toplantısı gerçekleşti.

5 Kasım 2015 Perşembe günü 09:30’da KTOEÖS-ÖYAK Sosyal Tesis Proje yarışması KTMMOB ve Jüri üyeleriyle gerçekleşti.

5 Kasım 2015 Perşembe günü  14:30’da Temsilciler Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Gündem:1- Haklarımız ve eylemler, 2- Sınıf geçme sisteminin değiştirilmesi, 3- Bilgilendirme

6 Kasım 2015 Cuma günü 13:30’da Güzelyurt Bölgesi Dayanışma Yemeğimiz Lara Resturantta gerçekleşti. 25 hizmet yılını tamamlayan öğretmenlerimize onur plaketi takdim edildi.

 

Duyurularımız

LEFKOŞA DAYANISMA KOKTEYL