16-22 Şubat 2015 Sayı 35

0
125

Sayı 35 Kapak

Köle Olmayı Kabul Etmeyeceğiz

Zincirlerimizi Kıracağız

028 (2)

Yönetim Kurulumuz 2015 yılını “Göç Yasası ile Mücadele Yılı” ilan etmiştir. Temel amacımız tüm öğretmenlerimizi “Tek Yasada” eşit haklar altında birleştirmektir. Herkesi GÖÇ YASASINA sokmak istemelerini kabul etmiyoruz.

İkiyüzlü politikalarla köle olmamız istenmektedir. Şirketlerin milyonlarca lira borcu silinmekte, üçlü kararname atamaları devam etmekte, geziler, peşkeşler, örtülü ödenekler sürmekte fakat emekçilere gelince Kaynak Yoktur politikası güdülmektedir. Sermaye kendi krizini atlatabilmek, uğruna yeni kaynak olarak gördüğü kamusal alanları, özel sektöre peşkeş çekmek için her politikayı ileri götürmeye çalışmaktadır.

Hükümetin kim olduğuna bakmayan bağımsız sendikamız KTOEÖS, yapılan yanlışlara, hak budamalara karşı seyirci kalmamaya devam edecektir. Tüm öğretmenlere hazırlık ödeneğini bile çok gören bu hükümet öğretmenin hükümeti olmadığını göstermiştir.

Yönetim Kurulumuz 2015 yılını Kölelik Yasası (Göç Yasası) ile mücadele yılı ilan etmiştir. Hayat Pahalılığının, eşel mobilin durdurulması, adaletsiz Göç Yasasının devam etmesi, yeni paketlerle herkesin köleleştirilmeye çalışılması kabul edilemezdir. Bu açıdan mücadele ederek zincirlerimizi kırmaya kararlıyız.

Tüm emekçilerin birlikteliğini zorlayarak mücadele etmeye devam edeceğiz. 

Çaresiz değiliz. Haklıyız ve Güçlüyüz.

         Tüm öğretmenimize çağrımız, seferberlik şeklinde başlayacağımız yeni mücadele stratejimizde her türlü destek ve katkının Yönetim Kurulumuza yapılmasıdır.

18 Şubat 2015 tarihinde öğretmenlerimize yayınlanan ve Temsilciler Kurulumuzda dağıtılan bildiri web sitemizde

Her şeyi Paralı Hale Getiren Anlayışa Karşı Eylemlerimizi Artıracağız

90251

Devletin sağladığı eğitim sağlık gibi temel konularda, para yok gerekçesinin arkasına saklanan hükümet; bu hizmetleri verecek doktor, hemşire, öğretmen gibi eğitim ve sağlığın temel unsurlarını bile istihdam etmekten korunarak özel sektörü cazibe haline getirmeye çalışmaktadır. Eğitim ve sağlık bütçelerinin büyük bölümünü özel sektörü desteklemeye ayıran vergi afları ve ayrıcalıklarla sermaye kesimlerine halkın vergilerini peşkeş çeken bu anlayış bir yandan da halkın en temel hakkı olan parasız eğitim ve sağlık alma hakkını gasp etmektedir.

Denk bütçe yalanı ile eğitimi, sağlığı gözden çıkarıp, her şeyi paralı hale getiren anlayışa karşı eylemlerin artırılarak ortak mücadelenin yükseltilebileceğini vurgular, ihtiyaç duyulan doktor kadrolarının bir an evvel ilan edilmesini talep ederiz.

18 Şubat 2015 tarihinde KTOEÖS-KTÖS-TIP-İŞ ortak yayınlanan bildirimiz web sitemizde

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu 2016-2018 Ekonomik Paketin Olmadığı Söyledi (!)

zeren yorgancıoglu

19 Şubat Perşembe günü 12:00’de  sendikalar Başbakanla Mecliste görüştük ve Maliye Bakanı Zeren Mungan’ın, 2016-2018 dönemi için açıkladığı yeni bir dayatma paketin olup olmadığını sordu. Başbakan Yorgancıoğlu öyle bir ekonomik paketin olmadığını sendika temsilcilerine söyledi!!! Zeren Bey NE DİYOR??

 

Çalışmalarımız / Toplantılarımız

16 Şubat Pazartesi  günü 10:30’da Kamu Hizmeti Komisyonunda Sözlü Mülakat

17 Şubat Salı günü 13:00’de KTÖS’te Dayatılan Ekonomik Paket, Göç Yasası ve Eşel Mobil Kaldırılması konulu toplantı gerçekleşti.

17 Şubat Salı günü 15:00’de 2011 ve sonrası öğretmenlerle toplantımız gerçekleşti.

18 Şubat Çarşamba günü 14:30’da Meclis Mavi Salonunda Milletvekili Doğuş Derya, sivil toplum örgüt temsilcileri ile “Aile Yasası Değişiklik Önerisi” konusunda toplantı gerçekleştirdi.

18 Şubat Çarşamba günü 15:00’de Temsilciler Kurulu toplantımız gerçekleşti. Gündem: Eylem ve Hareket Planı

19 Şubat Perşembe günü 11:00’de Kamu Hizmeti Komisyonu Sözlü Mülakat

20 Şubat Cuma günü 14:00’de KTOEÖS Tesisleşme Komitesi ÖYAK Komitesi ile toplantı gerçekleştirdi.

 

Duyurularımız

POSTER kadının gorunmez emegi paneli KTOEOS 11 Mart 2015