“SÜRGÜN TÜZÜĞÜ’’nü reddediyoruz

0
93

 

İşbirlikçi UBP Hükümeti, AKP Hükümetinden aldığı talimatlarla öğretmenleri terbiye etmeye soyunmuştur.            

Eğitimden sorumlu bakanlık okullarımızı iyileştirme yerine öğretmeni ve toplumu hiçe sayarak kendi partizanca çıkarlarını eğitimde uygulamaya devam ediyor.

            Tüm öğretmenleri etkileyecek olan Yer Değiştirme Tüzüğü  ile okullarda özveriyle çalışan öğretmenlerimizin kaderi partizanlık şampiyonu siyasilerin eline verilmek isteniyor.

 

·         Okullarda “bizdensin”, “değilsin” diyerek çifte standart uygulanarak kişiye özgü yer değiştirme yapılacaktır.   

·         Yer değiştirme talebinde bulunmayan öğretmen yine de bakanlık tarafından iki okuldan fazla okula görevlendirme yapılabilecektir. “Adamına göre keyfi görevlendirmeler yasal hale gelecektir.” 

·         Sözlü yazılı tüm önerilerimize rağmen Sürgün Tüzüğü’nün geçirilmesi için okulların kapatılması beklenmiştir.

·         Öğretmenin kaderi siyasilerin eline geçerek, özgürlüğü yok edilmeye çalışılacaktır.

·         Süreç içerisinde sendikalarımızın ortaya koyduğu hoşgörülü ve yapıcı öneriler kabul görmüş gibi davranılarak yaz döneminde diyalog ortadan kaldırılmıştır. Bunun için oy çokluğu isteyen ve hükümetin fazla oy sahibi olduğu Yüksek Danışma Kurulunda öğretmenler esaret altına alınmak istenmektedir.  

 

Öğretmen olarak esaret gömleği giymeyeceğiz.

SÜRGÜN TÜZÜĞÜ’NÜN oy çokluğu ile kabul edileceği son adım olan Yüksek Danışma Kurulunun toplantı günü orada olacağız. Haklarımıza, örgütlülüğümüze ve bize yapılan bu saldırıya yüksek sesle cevap vereceğiz.

27 Haziran 2012 Çarşamba günü Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde saat 09:00 da Sürgün Tüzüğüne hayır demek için buluşuyoruz. Tüm üyelerimize çağrımızdır.

              

 

KTOEÖS                                                            KTÖS