Sol Hareket Sendikamızı Ziyaret Etti

0
96
Sol Hareket, sendikamızı ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, eğitimde yaşanan sorunlar, derinleşen eşitsizlikler, pandemi dönemi gençlerin ve çocukların uğradıkları, psikolojik, sosyal ve akademik kayıplar ayrıca bu kayıpların telafilerine yönelik çözüm önerileri hakkında konuşuldu.
Eğitimin, eşitsizlikleri gidermedeki ve toplumlararası kalıcı barışı sağlamadaki rolünün vurguladığı görüşmede, ayrılıkları kalıcılaştıran, düşmanlık üreten, militarizm, cinsiyetçilik, şovenizm gibi unsurların eğitimden çıkarılmasının elzem olduğu ancak bu çabanın verilmesiyle eğitimin barış yolunda ve nitelikli toplum yaratmada etkin bir araç olacağı vurgulandı.
Hak ve özgürlüklerimizin birer birer gasp edilmeye, korku coğrafyası yaratılmaya çalışıldığı ve saldırıların gittikçe arttırıldığı bu dönemde dayanışma ve mücadelenin yükseltilmesinin gerekliliği ele alındı.
Öğrencilerin pandemi sürecinde yaşadığı sosyal, kültürel kayıpların telafisine katkıda bulunmak ve öğrencilerde barış kültürü anlayışı ile ekolojik bilincin geliştirilmesine yönelik işbirliği yapılması dile getirildi.
Etkinlikleri organize etmede destek vermek isteyen tüm örgüt ve kurumlara dayanışma çağrısı yapılması kararı alındı.
Aynı doğrultuda yürüyen örgütlerin mücadeleyi birlikte sürdürmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
                                                                                                              Ozan Elmalı
                                                                                                       Başkan
(Yönetim Kurulu a.)