Sofya’da “Genç öğretmenlerin kaliteli bir eğitim aracı olarak desteklenmesi” konulu Konferansa katıldık

0
119

27-28 Mart 2018’de Sofya’da, Bulgaristan’daki Öğretmenler Sendikaları, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve ETUCE ortak organizesiyle üst düzey uluslararası konferans düzenlendi. Konferans’a sendikamızı temsilen Örgütlenme Sekreterimiz Ahmet Karaoğulları katıldı. “Genç öğretmenleri desteklemek kaliteli eğitimi sağlamak için şarttır” temasıyla gerçekleşen konferansa Avrupa’dan birçok öğretmen sendikası temsilcisi katıldı.

“Genç öğretmenlerin kaliteli bir eğitim aracı olarak desteklenmesi” başlıklı konferans, genç öğretmenlerin nasıl destekleneceğine yönelik çözümler sunmaya odaklanmış, eğitimde etkin giriş, işe alınması ve eğitilmesi üzerine odaklanmıştır.

Bulgaristan Öğretmenler Sendikası- SEB Başkanı Yanka Takeva, uluslararası ve Bulgar katılımcılara hitap ederek, öğretmenlerin mesleğe iyi hazırlanarak, motiveli olmaları gerektiğini ve öğrencilerin ise öğretmen olmak istemesi için öğretmenlik mesleğinin cazip olması gerektiğini vurguladı. Diğer bir Bulgaristan Sendikası olan PODKREPA CL Başkanı Dimitar Manolov ise, herkesin öğretmen olamayacağını, çünkü iyi bir öğretmen olmanın sadece niteliklere değil, kişiliğe ve kalbe bağlı olduğunu da ekledi.

Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanı Krashimir Valçev, toplumun iyi öğretmenlere bağlı olduğunun altını çizdi, bu nedenle bugünün ve yarının öğretmenlerine yatırım yapmanın şart olduğunu vurguladı.

ETUCE Başkanı Christine Blower, eğitimin insani ve medeni bir hak ve  de kamu yararı olduğunun altını çizdi ve öğretmenler için uygun maaş ve çalışma koşulları, öğrenciler için en iyi öğrenme ortamının sağlanması gerektiğini belirtti.

Katılımcılar, mesleğe yeni katılan öğretmenlerin, Avrupa ülkelerinde işe alma ve tutmada aynı zorluklarla karşılaştıklarını kabul etmişlerdir. Eğitimde kemer sıkma politikaları ve yetersiz finansman, eğitimi ve toplumdaki öğretmen statüsünü olumsuz etkilemeye devam etmekte olduğunu ve sonuç olarak gençlerin öğretmenlik mesleğine yönelmelerinde sıkıntı yaşandığını belirtmişlerdir.

Meslek sadece demografik değişim ve düşük statü ile uğraşmakla kalmamakta, aynı zamanda sıklıkla yeterli ve cazip olmayan maaşlar, başlangıçtaki öğretmenlerin yetersizliği, sürekli mesleki gelişimin kalitesinin düşük olması, iş güvencesinin yetersizliği ve kısa süreli sözleşmeler, iş yükünün artması ve yüksek idari işlerin mesleği zorlaştırdığı ortaya konmuştur.

Genç öğretmenlere her şeyden önce uygun ücret, düzgün çalışma koşulları sağlayarak adil dağıtılmış iş yükünün kritik öneme sahip olması gerektiği vurgulanmıştır. Öğretmen eğitimi, öğrencilerin ve toplumun gereksinimlerine göre güncellenmelidir ve yüksek kalitede olmalıdır. Öğretmenler, mesleki ve kariyer gelişimine elverişli çalışma ortamları ile desteklenmelidir. Sürekli mesleki gelişim kursları çalışma saatleri içinde yapılmalı ve öğretmenler için ücretsiz olmalıdır. Ayrıca, öğretmenlerin yardım için güvenebilecekleri meslektaşları, akıl hocaları ve ağ arkadaşları olmalıdır.

“Genç öğretmenleri desteklemede etkili ve adil bir yönetişimin anlamlı sosyal diyaloğa dayanması gerekiyor” diyen ETUCE Direktörü Susan Flocken, özelde Genç öğretmenlerin ve genelde tüm öğretmenler için iyi çalışma koşullarına yönelik çalışmalarını sürdüren eğitim sendikalarının bu mücadelede yalnız bırakılmamaları ve desteklenmeleri gerektiğinin önemini vurguladı.

Organizatörler ve katılımcılar konferansın sonunda Ortak Konferans Sonuçlarını kabul ettiler.

 

Sonuç raporu için tıklayınız: Recommendations-Supporting-teachers-as-tool-of-quality-education

Konferans hakkında daha fazla detay için tıklayınız: https://www.csee-etuce.org/en/news/archive/2524-supporting-young-teachers-is-essential-to-ensure-quality-education