Siber: “Sosyal adaleti bozan hiçbir yasa kabul edilemez”

0
74

“Göç yasasına dur de inisiyatifi”, olarak sendikalarımız 18 Eylül Perşembe günü Meclis Başkanı Sibel Siber’i ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, sosyal adaleti bozan hiçbir yasanın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Siber, “bu yasada da mevcut olan en büyük aksaklık eşit işe eşit ücret olmamasıdır. Bunun izahı mümkün değildir. Bunun düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum.” dedi.

Meclis Başkanı Sibel Siber, yasanın düzeltilmesi için çalışmaların kolektif bir anlayışla yapılması gerektiğine de inanç belirtti.

Uzun yıllar eğitim gerektiren meslekler için düşük maaşlarla hizmet vermenin motivasyonu kırdığını kaydeden Siber, “ülkede istediğimiz, iş huzurunun ve işverenle çalışanın mutlu olmasıdır” dedi.

“Kamu görevlileri yasasının biran önce meclisimizden geçmesi lazım. Bugün birçok şikayet ettiğimiz konunun altında bu yatıyor” diyen Siber, hükümetin de bu yönde irade ortaya koyarak, çalışmaları başlatması gerektiğini vurguladı.

Görüşme sırasında konuşan Meclis Başkanı Sibel Siber, “Kamu Çalışanlarının Maaş, Ücret ve Ek Ödeneklerini Düzenleyen Yasa’da mevcut olan aksaklığın “eşit işe eşit ücret” olmayışı olduğunu, bunun izahının da olmadığını ve düzeltilmesi gerektiğine inandığını kaydetti.

“Bunun düzeltilmesi için yapılacak çalışmaların, sendikalar, hükümet, Meclis ve meclisteki milletvekillerinin kollektif bir anlayışla yapması gerektiğine inanıyorum. Bu göç yasasının malzeme yapılmaması gerektiğine inanıyorum” diyen Siber, bu yasa üzerinde çalışarak hep birlikte bir çözümün bulunması gerektiğini belirtti.

“Göç Yasasına Dur De İnsiyatifi” adına konuşan Kamu-Sen Başkanı Mehmet Özkardaş, sendikaların biraraya gelerek “Göç Yasası” diye niteledikleri bu yasanın ortadan kaldırılması için bir mücadele başlattıklarına işaret ederek, bu yasanın tüm mücadelelere rağmen 2011 yılında Meclis’ten geçirildiğini anımsattı.

Özkardaş, göç yasasının aynı işi yapanlar ve aynı statüde olanlar arasında büyük ücret farkı getirdiğini ve sosyal açıdan büyük kayıplara neden olduğunu söyledi. Özkardaş, yasanın ivedi olarak ele alınmasını ve ortadan kaldırılmasını istedi.

Mücadele verdikleri dönemde, şu andaki hükümetin iki ortağının da kendileriyle mücadele ve eylemler yaptıklarını hatırlatan Özkardaş, hükümetin büyük ortağının bu yasayı ülkeye bir “ihanet” olarak adlandırdığını; “kendilerinin hükümet olması halinde bu yasayı kaldıracaklarını” söylediklerini kaydetti.

Bu yasanın, “bu ülkede aynı işi yapanlar ve aynı statüde olanlar arasında büyük ücret farkı getiren, sosyal açıdan büyük kayıplara sebep olan ve çocukları bu ülkeden göç ettiren” bir yasa olmasından dolayı kendilerinin bu yasaya “Göç yasası” dediklerini dile getiren Özkardaş, “bu yasanın neresinden bakarsanız bakın bu yasa bu ülkedeki insanları göç ettirmeye yöneliktir. Sendikaları pasifsize etmeye, etkisizleştirmeye yönelik bir yasadır” dedi.

“Yasanın değiştirilmesi için bir önceki dönemde bir milletvekilinin önerge verdiğini fakat kendileriyle mücadele eden, hükümetin büyük ortağı olan bir partinin bu yasa önerisinin mecliste ivedilik almaması için çok mücadele verdiğini bildiklerini” söyleyen Özkardaş, bu yasanın görüşülmesinin engellediğini ileri sürdü.

“Sendikalar ve bu halk tabiî ki bunu unutmayacaklardır. Mutlaka bu halka, muhalefette başka hükümette başka söyleyen ve tavır takınanlara günü geldiğini hem sendikalar hem de halk bunun hesabını soracaktır. “Biz de hep beraber soracağız” ifadelerini kullanan Özkardaş, Meclis Başkanı olarak Sibel Siber’den, Meclise kadar gelmiş olan değişiklik yasasının “çok ivedi” olarak ele alınmasını istedi.