PANDEMİ DÖNEMİNDE EĞİTİM

0
1199

Pandemi ve Okulların Açılması” gündemiyle 24 Ağustos 2020, Pazartesi saat 10:30’da sendikamızın Lefkoşa merkez binasında basın toplantımız gerçekleşti.


Dünyamızı saran Covid 19 salgını birçok eşitsizliği gözler önüne sermiştir. Hayatta kalma çabası yanında birçok şeyi yeniden planlama zorunluluğunu tekrar insanlığa hatırlatmıştır. Yarattığı tahribatın yanında zorunlu olarak yeni fırsatların hayata geçirilmesinin kapısını da açmıştır. Toplumsal dayanışmanın, kamusal hizmetlerin öneminin altını çizmiştir. Eğitimin insan ihtiyaçlarına göre yeniden planlanmasının gerekliliği ve sorumluluğunu yeniden hatırlatmıştır.

 

     Dünya Sağlık Örgütü okulların sağlıklı ve güvenli açılmasının önemine  sürekli vurgu yapmaktadır. Eğitim hakkının kullanılmasının toplum sağlığı ve güvenliği ile birlikte yürütülmesine  ihtiyaç olduğu hatırlatılmaktadır. Çocukların semptom göstermeden bulaştırıcı ve taşıyıcı rolleri sürekli vurgulanmakta, bu yüzden de okula dönüşün çok önemli hazırlıklarından bahsedilmektedir.

 

Pandemi süreci devam etmekte ve halkımız zor bir süreçten geçmektedir. Bu sürecin en az hasarla atlatılması için KTOEÖS olarak her türlü özveri ve katkıya hazır olduk, olmaya devam edeceğiz. Halkımızın, velilerimizin ve öğrencilerimizin bu süreçte en geniş çapta dayanışmasına ihtiyaç vardır. Hükümet ve Eğitim Bakanlığı bu dayanışmanın mimarı ve organizatörü olmalıdır. El yordamıyla bu süreç yönetilmeye devam edilmemelidir. Bu dönemde başta sağlık ve güvenliğin risk edilmeden, eğitimde eşitliğin, bilgilendirme ve işbirliğinin, politik manevralar yerine bilimselliğin ve uzmanların kılavuzluğunun süreci yönetmesi sağlanmalıdır.

 

Eğitimin tam bir katılımcılıkla, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılması sağlanmalıdır.

 İnsanımız, yaşam hakkı ile eğitim hakkı arasında tercihe zorlanmamalıdır.

 

Bu dönemde eğitim; içerik, biçim, müfredat, materyal, ölçme-değerlendirme açısından yeniden yapılandırılmalı, eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için Kamusal Eğitime kaynak aktarılmalıdır. Var olan eşitsizlikleri ortadan kaldırılarak fırsat eşitliği sağlanmalı özel okulların fırsatçılığına, eğitimin daha da metalaşmasına zemin hazırlanmamalıdır.

 

OKULLARIMIZIN YENİDEN AÇILMASI HAZIRLIKLARI YAPILMAMIŞTIR

 

Tüm risklere rağmen öğretmenlerimiz ve sendikamız yüz-yüze eğitime ara verilen 10 Mart’tan itibaren yoğun çaba harcamaktadır. İmkansızlıklar ve alt yapı yetersizliklerine rağmen KTOEÖS ve tüm okullarımız çocuklarımızı ve aileleri maddi ve psikolojik olarak ayakta tutmaya, oluşturulan dar gruplarla da eğitim açısından desteklemeye uğraşmıştır.

 

Tüm risklere karşın 2020-2021 öğretim yılının eksiksiz açılması için günlerce uğraş gerektiren Nakiller (Bakanlığın isteksizliğine rağmen) zamanından önce bitirilmiştir. Buna rağmen Kamu Hizmeti Komisyonu öğretmen atama sınavını yapmamış, binlerce işsiz öğretmen adayını torpil bulmaya zorlamış, okulların kadro eksiklikleri ile eğitim yılına başlamasına hükümetle birlikte çanak tutulmuştur.

 

Okullarda eğitime ara verildiği Mart başından itibaren yapılması gereken fakat uğraşlarımıza rağmen yapılmayanların bazıları şunlardır:

 1. Okullardaki kadro eksiklikleri tamamlanamamıştır.
 2. Okullarda fiziki tamiratlar ve alt yapılardaki sosyal mesafeyi koruyacak standartların oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapılmamıştır.
 3. İnternet altyapısı (Senkron ve Asenkron Eğitim için) tamamlanmamıştır.
 4. Uzaktan eğitim ve yüz yüze Eğitim için gereken müfredat çalışmaları tamamlanmamıştır.
 5. Yapılması mümkün olan Asenkron eğitim için materyaller hazırlanmamıştır.
 6. Pandemi dönemi ile ilgili paydaşlarla ilk görüşme ve ciddi çalışma KTOEÖS-KTÖS’ün yazılı çağrısı ile ancak 23 Temmuz 2020’de yapılmış, Mart 2020 tarihinden sonraki süreç değerlendirilememiştir.
 7. Okulların nasıl açılacağına karar verilmemiş, paydaşların güvenebileceği, anlaşılır, ortaklaştırılan bir biçim son ana kadar ortaya konulamamıştır.
 8. UBP-HP Hükümeti toplum sağlığını ve okulların açılmasını hiç düşünmemiş, sıfır vakanın devam ettiği uzun süreci heba ederek KARANTİNASIZ, gelişigüzel girişlere müsaade etmiş, ülkemiz GÜVENCESİZ hale getirilmiştir.
 9. Karantinasız girişlerle birlikte toplumun kontrolsüz açılması, bazı standartların yakalanması için denetimi yapılmamıştır.
 10. Toplu taşımanın nasıl yapılacağı ile ilgili ciddi bir çalışma yapılmamıştır.
 11. Pandemi süreci hazırlıkları, hijyen, temizlik vs için hiç bir okula somut bütçe ayrılmamış olup; bu dönemde yapılacaklar ve bütçelemesi ortaya konulmamıştır.
 12. Aradan 6 ay geçmesine rağmen yapılması planlanan eğitim modeline yönelik öğretmen hizmet içi eğitimleri tamamlanmamıştır.
 13. Uzaktan eğitime geçilmesi durumda kaç öğrencinin interneti, kaç öğrencinin cihazı olup olmadığı ve erişebilirliği için çalışma yapılmamıştır.
 14. Öğretmen ve öğrencilerde risk grubunun ne olacağı, bu durumdakilerin kimler olduğu ortaya çıkarılmamıştır.
 15. Herhangi bir okulda vaka görülmesi durumunda izolasyonun nasıl yapılacağı, karantina protokolünün ne olacağı, yurt dışından yeni gelecek öğrenci ve öğretmenlerin okullara nasıl başlayacağı netleştirilmemiştir.
 16. Özel eğitime ihtiyaç duyan ve kısıtlı öğrencilerle ilgili hiç bir çalışma yapılmamıştır.
 17. Okullardaki temizlik görevlileri, hademeler halen eksiktir. Bu konuda geçici istihdamlar yapılsa bile gerekli günlük temizlik ve hijyene ulaşılması mümkün olmayacaktır.

 

MEB’NIN ÖNLEMLER KLAVUZU KİTAPCIĞI YETERSİZDİR

MEB okulların açılmasını akademik takvimde, “kayıpları gidereceğim” diyerek, KTOEÖS ve KTÖS’ün da desteği ile okulların açılmasını 24 Ağustos olarak açıklamıştı. İki sendikanın teknik kurul çağrısı zorlamaları ve direkt katkılarıyla da olsa sadece sağlık ve güvenlik yönünü içeren “Pandemi Sürecinde Alınacak Önlemler” Kitapçığı ancak 21 Ağustos 2020 de açıklanmıştır. Sağlıkta bir standartlar klavuzunun hazırlanmış olması olumlu bir çalışma olmakla birlikte, bu çalışmanın içeriği yetersiz ve birçok maddesi gerçekte uygulanamayacaktır.

 

 • Bütçesi olmayan, temizlik maddesi alamayacak durumdaki okullara, hiç geliri olmayan ailelere ve çocuklara görevleri, neyi nasıl yapacakları söyleniyor, nasıl alacakları belirtilmiyor.
 • Okul idarelerine, öğretmenlere ve ailelere uygulanması imkansız görevler yüklenerek, bakanlığın ise hiç görev almadığı sürdürülemez bir anlayış ortaya konuyor.
 • Hademesi yetersiz olan veya yarı zamanlı çalışan okullarda sadece günde 6 defa tuvalet temizliği, sınıfları, öğretmen odaları ve kullanılan eşyaların hijyen ve temizliğinin sürdürülebilirliği mümkün olmadığı bilinmesine rağmen kitapçıkta çıkış olarak sunuluyor.
 • Küçük çocuklara ve öğretmenlere tam gün maske takmaları ve gün boyunca kantinde, otobüste, öğretmen odalarında vs sosyal mesafeyi korumaları öneriliyor.
 • Kişisel koruyucu ekipmanlarını giymiş birinin her gün semptom gösteren çocukları izole etmesi isteniyor, bu kişinin kim olacağı bilinmiyor.
 • Çocukların teneffüslerde ayrılması, sosyal mesafeyi koruması isteniyor nasıl sağlanacağı ise belirtilmiyor.
 • Ateş ölçümleri sırasında risk ortaya çıkması yanında, bu işi kimlerin yapacağı, 400-500 öğrenciye nasıl uygulayacağı bilinmiyor
 • Çocukların seyrekleştirilerek taşımacılığın yapılacağı söyleniyor. Okul ders programlarının bu taşıma şekline göre okul idareleri tarafından yapılması isteniyor.
 • Sınıflarda uygulanması öngörülen 2 metrekarelik sosyal mesafe bilimsel değildir.
 • Öğrenime devam etmeme hakkı, devam-devamsızlığın kaldırılması gibi eşitsizlikleri derinleştirecek tek taraflı kararlar alınmıştır………vs

 

Okulların sağlık ve güvenlik içinde açılması, evden-okula; okuldan-eve kadar güvenli bir yapının oluşturulması gerekmektedir. Bunun için yapılması gerekenlerin çoğu yapılmamıştır, bir konuda yapılan bu kitapçık bile güven vermekten uzaktır.

 

 

ÖĞRETMENLER İÇİN YAPTIRDIĞIMIZ ANKET GERÇEKLERİ BAĞIRMAKTADIR.

 

Okullarımızda uygulayıcı durumunda olan, okulları en iyi tanıyan öğretmenlerimizdir. Random örneklem yöntemiyle öğretmenlerimizle bire-bir yapılan anketin ilginç bazı sonuçları bize çok önemli gerçekleri anlatmaktadır;

 • Öğretmenlerin seyrekleştirme modeli ile bile okulların açılmasıyla %54.75’i Sosyal Mesafenin korunamayacağını belirtmiştir. ( Bakanlık ilk olarak 4 Metre kare vermişti)
 • Maskenin zorunlu olması durumunda öğretmenlerimizin % 86.9’u ders saatlerinin 40 dk’nın altına düşmesi gerektiğini belirtmiştir.
 • Öğretmenlerimizin % 90.34’ü taşımacılıkta azaltılma olsa bile sosyal mesafenin korunamayacağına,
 • %78.96’sının kendilerinin ve toplum sağlığının tehlikede olacağına inanmaktadır.
 • Öğretmenlerimizin sadece % 12.63’ü okulların temizlik ve dezenfektan maddelerine ulaşabileceğini düşünüyor.
 • Öğretmenlerimizin %84.69’u geçmiş dönemdeki uzaktan eğitimin verimsiz olduğunu düşünmektedir.
 • % 91.12’si uzaktan eğitim için altyapının yetersiz olduğunu,
 • % 87.13’ü öğrencilerin. %56.46’sı öğretmenlerin uzaktan eğitim için hazır bulunuşluk seviyesinde olmadığını,
 • %97.37’si karantinasız girişlerin eğitimi olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur…

 

SAĞLIK VE GÜVENLİK KORUNARAK,

EŞİTLİK SAĞLANARAK EĞİTİM SAĞLANMALIDIR

 

UBP-HP Hükümeti ve Eğitim Bakanlığı geldiğimiz noktayı bilimsel bilgiyle yönetemez duruma gelmiştir. İnsan yaşamanı tehdit eden Pandemi karşısında atılan adımlar el yordamıyla yapılmaktadır. İnsan yaşamını riske etmeden, güvenli bir şekilde okulları yeniden eğitime açmalıyız. Bunun için birlikte çalışmalı, birlikte kararlar almalı, birlikte bir çıkış bulmalıyız.

 

KTOEÖS olarak bu zor dönemde Hükümeti sıkıştırmak değil katkı koyarak  toplumun önünü açmak, çocuklarımızın geleceğini doğru çizmek arzusundayız.

 

Her anı ve süreci takip etmeye, katkı koymaya devam edeceğiz. Velilerimize yönelik yapacağımız anketin sonuçları ve değerlendirmelerimizi yakında kamuoyu ile yeniden paylaşacağız.

 

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

 

EK 1: Okul Eksiklikleri Listesi / EK 1 OKUL EKSİKLERİ LİSTESİ

EK 2: Öğretmenlere Yönelik Anket Raporu / EK 2 Öğretmenlere Yönelik Anket Raporu

 

Pandemi ve Okulların Açılması konulu Basın Toplantımız

"Pandemi ve Okulların Açılması” gündemiyle 24 Ağustos 2020, Pazartesi saat 10:30’da sendikamızın Lefkoşa merkez binasında basın toplantımız gerçekleşti…

Ktoeos paylaştı: 24 Ağustos 2020 Pazartesi