Okullarımızın Spor Alanları Yeterli Değildir !

0
147

Öğrencilerimizin akademik kazanımları yanında, fiziksel ve sosyal kazanımlar elde etmelerinin en önemli yerlerinden biri olan okullarımızda sağlıklı ortamlarda yapacakları spor alanlarının dahi olmaması, ne yazık ki eğitime ve öğrenciye verilen değeri gözler önüne sermektedir.

Birçok okulumuzda ya hiç ya da çok kısıtlı spor alanları mevcuttur. Haydarpaşa Ticaret Lisesinde tam 20 yıldır yapılamayan çok amaçlı spor salonu halen inşaat halindedir!

Genelde hükümetin, özelde ise Eğitim Bakanlığının bu eksiklikleri ortadan kaldırmak adına daha ivedi ve somut adımlar atması gerektiğini hatırlatır, kamusal nitelikli eğitime gerekli yatırım ve önemin verilmesi gereğini vurgularız.