Öğretmenlerimize Mektup: Kol denklikleri hk.

0
277

Değerli Öğretmenlerimiz,

Okullarımızın açıldığı ilk günden itibaren eğitimin niteliğinin yükseltilerek çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim alması için yıllardır olduğu gibi bu yıl da özveri ile çalışmaktayız.

Eğitimde yıllardan beri devam eden kargaşa ve kaosun çözümlenmesi adına sendikamızın ve öğretmenlerimizin tecrübe ve yönlendirmeleri ile yol alınması gerektiği açıktır. Maalesef yıllardır süren KAOS’un nedeni “ben yaparım olur” mantığı ısrarla sürdürülmekte ve bu anlayış eğitimde yeni sorunları da ortaya çıkarmaktadır.

Eğitim Bakanlığının olası sorunları öngöremeden attığı adımlar, beraberinde kaosu getirmekte ve ortaya çıkan bu sorunlara öğretmenlere mobbing yapılarak yasadışı yöntemlerle günübirlik çözümler üretilmeye çalışılmaktadır.

Bu bağlamda öğretmenlerimize hatırlatmak isteriz ki;

  • Öğretmenlerimizin girmekle yükümlü olduğu ders sürelerini aşacak uygulamalar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. (İBE denklikleri, kol denklikleri, sınıf öğretmenliği denklikleri, sınıf doldurma görevleri de dikkate alınarak hesaplanacaktır)
  • Kol faaliyetlerinin uygulanmasında kol faaliyetinin sağlıklı uygulanması düşünülerek, koldaki öğrenci sayısı belirlenmelidir. (40-50 kişilik kolların oluşturulması kol faaliyetlerini uygulanamaz hale getireceğinden bu sayılardaki öğrencilerle kol faaliyeti uygulaması kabul edilmeyecektir)
  • Kol faaliyetlerinin denkliği ve süresi, kol denkliği tüzüğünde belirtildiği şekilde olmalıdır.
  • İBE genelgesinde yazan öğrenci sayısı ve denkliği, ayrıca genelgedeki maddeler dışında hiçbir uygulama kabul edilmeyecektir.
  • İBE görevi sadece ilgili bölümün öğretmenleri tarafından yapılmalıdır.
  • Özellikle meslek liselerinde atölye şefi görevinin sadece atölye şefi tarafından sürdürüleceği ve hiçbir öğretmen veya muavinin bu görevi üstlenmeyeceği bilinmelidir. (Atölye şefi dışında birisinin bu görevi sürdürmesi yasal olmadığı gibi, atölye şefinin görevi olan “Atölyenin zimmetinin” alınmasının yaratacağı diğer sıkıntılar da dikkate alınmalıdır.)

Özellikle meslek liselerimizdeki atölye şefi ihtiyacı ortada iken, Eğitim Bakanlığı tarafından “ihtiyaç yoktur!” denilerek kadrolu atölye şefi ataması için gereken yapılmazken, bu görevi okuldaki öğretmen ve muavinlere yaptırma çabasına girildiği bilgisi bizlere ulaşmıştır.

Bu nedenlerle öğretmen ve idarecilerimizin yukarıda belirtilen çerçevede hareket etmesi, hem yasal mevzuat hem de birliktelik açısından son derece önemlidir.

 

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)