Öğretmenlerimize Mektup 11.10.2017

0
204

Değerli Öğretmenlerimiz,

7 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen Temsilciler Kurulu toplantımızda okul temsilcilerimiz  okullarda yaşanan birtakım sıkıntıları ortaya koyarak yasal çerçevede netleştirilmesi talebinde bulunmuştur.

Buna göre;

  1. Nakil Tüzüğü dışında yapılan tüm görevlendirmeler yasal değildir. Öğretmenin ders yükünü artırarak yapılan tüm görevlendirmeler kabul edilmemelidir.
  2. Öğretmenler Yasası 38. maddesinin 2. fıkrasına göre her öğretmen haftada en çok 20 saat ders yapar. Buna göre, ders saatine bakılmaksızın nöbet günlerinde her öğretmenin, okul idarelerimizin belirlediği nöbet bölgelerinde nöbet yapması gerekmektedir. Ancak, sınıf doldurma ders yapma niteliğinde olduğundan bu görev, kol denklikleriyle ve sınıf saati denkliğiyle birlikte haftalık ders saatine göre düzenlenmelidir.
  3. Bakanlığın okullara, yurtdışı izinleriyle ilgili gönderdiği genelge yasal değildir. Öğretmenlerimiz yurtdışında kalacağı adresi bildirmek ya da, kendisi izinliyken çalışma arkadaşlarıyla yüzgöz olup ders düzenlemesi yapmak zorunda değildir. Yasanın 80. maddesinin 10. fıkrasına göre “Herhangi bir amaçla yurtdışına çıkacak öğretmenlerin Bakanlıktan izin alması gerekir”. Buna göre yurtdışı izni talep eden öğretmenlerin sadece dilekçeyle izin talebinde bulunması yeterlidir.
  4. Yasanın 80. maddesinin 1. fıkrasına göre; “öğretmenlere ara tatili ve yaz tatili dışında, zaruret halinde, bir ders yılı için 15 güne kadar izin verilebilir. Bu iznin ayrı ayrı dönemlerde olması halinde 5 güne kadar olanı müdür veya başöğretmen tarafından verilir…”  Aynı maddenin 2, 3 ve 4. maddeleri de izinlerle ilgili diğer hakları kapsamaktadır.
  5. Öğretmenlerin ders dağılım çizelgesinin tüm öğretmenlerin görebileceği şekilde asılması önemlidir. Bu öğretmenlerin programlarının tartışılır hale gelmesi veya adam kayırma ithamlarını ortadan kaldırması açısından önemlidir.

 

Kamusal eğitimin gözden çıkarılıp okullara yeterli ve gerekli yatırımın yapılmadığı, eksik kadroların yükünü işsiz öğretmenler dururken TC’den getirerek veya görevlendirme yaparak, kadrosu, hakları, çalışma koşulları, öğretmen statüsü ve eğitimin içeriğini değiştirme çalışmaları mevcut olduğu, her okula bütçe ayrılmayıp kendi kaderine terk edildiği, öğretmen tasarrufu yapmaya çalışıp okullara, seçmeli dersler, kollar, sınıf öğretmenlikleri dikkate alınmadan hesaplamalar yapılıp nakil ve atama yapılmaya çalışıldığı, hala daha eksik kadroların mevcut olduğu, kontrolsüz nüfus akışından dolayı tüm okullarımızın patlama noktasına geldiği, müfredatlarla, tüzüklerle ilgili sıkıntıların ortada durduğu, hak budama, itibarsızlaştırma çalışmalarının bulunduğu bir dönem içerisinde bulunmamıza rağmen öğretmenlerimiz ve okul idarelerimiz görevlerini layıkıyla yapmaya çalışmaktadır.

 

Toplumun aydın kesimini oluşturan öğretmenlerimizin  tüm sıkıntılara rağmen kaliteli, çağdaş, bilimsel, demokratik kamusal eğitim için de, yasal hakları için de  verdiği örgütlü  mücadelesine devam edeceğine olan inancımızı belirtir, eğitimde yapılmak istenenlerin ortaya konması amacıyla     13 Ekim 2017 Cuma günü sendika merkez binamızda 16.00-18.00 saatleri arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş’ün katılımıyla düzenlediğimiz  “Müfredat Değişiklikleri, Değerler Eğitimi, Türkiye’de Eğitimin Dönüşümü ve Öğretmenlerin Değişimdeki Rolü” konulu panelimize tüm öğretmenlerimizi davet ederiz. 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)