Öğrenci Taşımacılığında Yaşananlara Son Verilmelidir!

0
130

23 Aralık 2019, Pazartesi 11:30’da Değirmenlik Lisesinde yaşanan öğrenci taşımacılığındaki kaosla ilgili Değirmenlik Lisesinde öğretmenlerimizle basın açıklamamız gerçekleşti. 

Basın Açıklamamızın tam metni:

Değirmenlik Lisesi’nde taşımacılıkla ilgili yaşanan kaos okullar açıldı açılalı devam etmektedir. Balıkesir-Meriç kapsam bölgesindeki öğrenci sayısı artmış olmasına rağmen taşıma izni olan tek otobüs iki seferde öğrencileri taşımaktadır.

İkinci yol taşınan çocuklarımız öğleden sonra evlerine geç gitmekte, sabahları daha erken evlerinden çıkmak zorunda kalmaktadırlar.

Bu durum hem sağlıklarını etkilemekte hem yağmur soğuk altında beklemelerine neden olmakta hem de geçen hafta sözkonusu otobüste yaşanan arıza nedeniyle can güvenlikleri tehlikeye atılmaktadır. Ulaştırma ve Eğitim Bakanlığı arasındaki taşıma izni çekişmesi son bulmamakta okullar açıldığından beri süregelen bu durumun bedelini öğrenciler ödemektedir.

Bu durum hükümet edenlerin acizliğidir.

Okul idaresi ve sendikamız defalarca eğitim bakanlığıyla görüşme yapmış olmasına rağmen hala daha sorun çözülmemiştir. Okul idaresi ve öğretmenlerimiz tek otobüsle iki defa taşınmayı bekleyen öğrencilerimizin güvenli bir şekilde beklemeleri ve otobüse binmelerini geç saatlere kadar özveriyle sağlamaya çalışmaktadır. Ancak hükümet edenlerin siyasi çıkar kaygılarından kaynaklanan çekişmeleri sonucu kaos devam etmekte öğrencilerimiz kurban edilmektedir.

Uzun süredir tartışılan, sıkıntılar yaşanan ve gelecekte çok daha büyük sıkıntılar doğuracak olan öğrencilerin taşınması konusunda yanlışlara devam edilmektedir. Geçmişte bu konuda çalışmalar yapılmış, Eğitim Bakanlığına yazılı önerilerde bulunulmuş ancak siyaset ve eğitim bakanlığı gerekli adımları atmamıştır.

Bugün öğrencilerimiz milyonlarca TL ödenerek taşınmaktadır, ancak bu güvenlikli bir şekilde yapılmamaktadır.

Taşımacılık Tüzüğünün gereklerinin yerine getirilmemesi yanında, tüzükteki anomaliler büyük riskler oluşturmakta, partizanlığa prim verilmektedir. Bu konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir kararın alınmaması ise şüphe yaratmaktadır.

Taşımacılığın kayıtlarından, araçların bakımına, mekanik yapısına, taşıma denetimi ve kontrolünden, öğrenci sayılarına kadar taşıma güvenliği ve birçok görev okul müdürlüğüne yüklenmektedir. Şoför, araba yaşı gibi kontroller yapılmadan ihale edilmesi ise Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Doğru dürüst denetimin bile yapılamadığı bu sistemsizliğin çocuklarımızı risk altına soktuğu gibi, bazı şirketlere ve kişilere rant sağladığı da bir gerçekliktir.

Katılımcı bir anlayışın, şeffaflığın ve denetimin olmadığı, şaibelerin ortalıkta dolaştığı mevcut taşımacılık düzeninin sürdürülmesi okullarımıza ve çocuklarımıza faydalı, güvenli bir şekilde hizmet verilmesi yönünde bir gayret sarf edilmemesi, rant sistemi şüphelerini artırmaktadır. Eğitim bakanlığına hiç zaman kaybetmeden şaibeleri ortadan kaldıracak adımlar atma çağrımızı yineliyoruz. Aksi takdirde yaşanacak felaketlerin sorumlusunun eğitim bakanlığı olacağının bir kez daha altını çiziyoruz.

 

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim  Kurulu (a.)