OECD & EI (EĞİTİMDE ETKİLİ VE EŞİTLİKÇİ İYİLEŞME)

0
152

COVID-19 salgını dünyadaki çoğu ülkede okulların sık sık kapanmasına neden olmuş ve 2020 ve 2021’de en az 1,2 milyar öğrencinin okula devamlılığını kesintiye uğratmıştır. Birçok eğitim sistemi değişime uyum sağlayabilmiş olsa da pandemi, ülkelerin mevcut öğrenme altyapılarının dıştan gelen krizlere karşı oldukça savunmasız olduğunu göstermiştir. Okullar, krizi telafi etmeye çalışırken büyük bir direnç gösterse de, benzer zorluklara daha iyi hazırlanmaları gerekmektedir. Eğitim sistemleri öğrenmenin sürekliliğini sağlamalıdır.

Sağlık krizinin neden olduğu aksaklığı ve eğitim kalitesi ve de eşitliği üzerindeki olası etkisini kabul eden OECD Sekreterliği ve Eğitim Enternasyonli, pandemi sırasındaki kendi çalışmalarına dayanarak, eğitim yetkililerinin işbirliğini kolaylaştırabilecek 10 ilkeyi ortaklaşa belirlemiştir. Öğretmenlerin, örgütlerinin ve eğitim kurumlarının eğitimin niteliğini ve eşitliği ileri düzeye ulaştırmak için pandemi sonrası eğitim sistemlerini yeniden şekillendirmek ve krizi etkin bir şekilde yönetmeleri yönündeki işbirliklerine kılavuzluk edebilmek amacıyla bu ilkeler belirlenmiştir.  Dünyanın dört bir yanındaki eğitim sistemleri benzer zorluklarla karşılaşmaktadır, ancak farklı yaklaşımlar ve deneyimler üretilmiştir. Bu ilkelerin aynı zamanda uluslararası işbirliği ve akran öğrenimi için bir çerçeveye katkıda bulunması da amaçlanmaktadır.

Okullarda öğretime dönüş, ülkeler arasında farklılık göstermiştir. Bu, ülkelerin yakın gelecekte, bazen farklı bölgelerinde aynı anda üç tür eğitim arasında geçiş yapmaya hazırlıklı olmaları gerektiğini göstermektedir:

1) uygun sağlık önlemleriyle okul içi öğretim;

2) mevcut ve uzaktan eğitimin bir karışımı ile karma eğitim;

3) çeşitli yollarla uzaktan eğitim. Pandemi sırasında öğrenmenin sürekliliğini sağlamak için bu senaryolara hazırlanmak çok önemlidir.

Eğitim sistemlerinin sağlık krizinin etkilerinden kurtarılması, toplumların gelecekteki sosyal ve ekonomik sağlığı ve bir bütün olarak toplumların iyileşmesi için hayati önem taşıyacaktır. Pandemi, daha geniş toplumda olduğu gibi eğitimde de mevcut eşitsizlikleri keskin bir şekilde şiddetlendirmiştir. Pandemi sırasında ve sonrasında öğrencilerin eğitim olanaklarına ve öğrenime erişimlerindeki eşitsizliklerin ele alınması, eğitim sistemlerinin başarılı bir şekilde toparlanmasının temel bir ilkesi olmalıdır.

 

Bu ilkelerin iki amacı vardır:

1) ülkelerin ve eğitim yetkililerinin alanları içinde öğrenmenin sürekliliği ve öğrencilerin gelişiminin, büyümesinin ve refahının mümkün olan en etkili ve adil yollarla arttırılması sağlanmalıdır ve;

2) pandemi krizi nedeniyle düşüşteki öğrenme kazanımları ve artan başarı farkı ele alınmalıdır. İlkeler böylece iki bölüm halinde düzenlenmiştir.

 

Başarılı ekonomiler ve refahın artırılması, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim için yaratılan adil fırsatlara bağlıdır. Bu, tüm öğrencilerin öğrenimlerinde başarılı olmaları için tüm toplumların yerine getirmesi gereken temel bir zorunluluktur. Pandemi sırasında ve sonrasında öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal eğitim ihtiyaçlarını ailelerinin de yardımıyla, öğretmenler, eğitim kurumları ve toplumun genelinin aktif desteğiyle karşılamayı amaçlayan ilkelerin temelinde öğrenciler yer almaktadır.

 (Şekil / İyileşme Ekosistemi )

İlkeler aynı zamanda öğretmenlerin sağlık, güvenlik ve refah ihtiyaçları tanınıp ele alındığında daha etkili olduklarını da kabul etmektedir.

Eğitimi iyileştirme yönündeki hedeflere ulaşmak için en iyi koşullar tüm ortakların işbirliği içinde çalışmalarıyla gerçekleşir.

 

EĞİTİMDE ETKİLİ VE EŞİTLİKÇİ İYİLEŞME İÇİN OECD & EI TARAFINDAN SUNULAN 10 İLKE

 

Pandemi sırasında okulla dönme ilkeleri:

 

  1. Okulları mümkün olduğunca açık ve güvenli tutun.

 

  1. Eşitliği sağlayın ve kaynakları ihtiyaçlarla uyumlu hale getirin.

 

  1. Tüm öğrencilere ulaşmak için tasarlanmış bir uzaktan eğitim altyapısı sağlayın.

 

  1. Öğretmenleri mesleki yaşamlarında destekleyin.

 

  1. Öğretmenlerin ve velilerin öğrencileri desteklemesini sağlayın.

 

Etkili ve eşitlikçi eğitime doğru toparlanmanın ilkeleri:

 

  1. Öğrencilerin öğrenme ve sosyal, duygusal ihtiyaçlarını karşılamak hedefine yönelik destek sağlayın.

 

  1. Öğretmenler ve paydaşlarla birlikte sağlam bir dijital öğrenme altyapısı tasarlayın.

 

  1. Öğretmenlere profesyonelliklerini kullanmaları ve profesyonel öğrenme fırsatlarından yararlanmaları için yetki verin.

 

  1. İşbirliğine dayalı bir inovasyon kültürünü teşvik edin.

 

  1. Ulusal ve uluslararası kanıtlardan öğrenin.

 

 

Detaylı İngilizce raporu indirmek için linke tıklayınız:

EFFECTIVE AND EQUITABLE EDUCATIONAL RECOVERY