KTOEÖS – KTÖS Eylem ve Basın Toplantısı Duyurusu

0
262

Eğitim alanında yapılması öngörülen dönüşümler tüm paydaşların katılımı ve ortak mutabakatı ile gerçekleştirilmelidir. Paydaşların görüşleri alınmadan, bir ön çalışma gerçekleştirilmeden, üzerinde yeterince tartışılmadan, araştırma yapılmadan, veri toplanmadan, ihtiyaçlar belirlenmeden anlık ve tek taraflı alınan kararlarla oluşturulan tasarılar, eğitimde geri dönüşü olmayan zararlar verebilecektir.

Sendikalarımız, eğitim alanında değişim, gelişim ve dönüşümün en önemli destekçisidirler. Pandemi döneminde mesai kavramı gözetmeksizin özveri ile çalışarak öğrencilerinin eğitim/öğretim hakkına sahip çıkan öğretmenlerimiz eğitim alanındaki her sürecin yadsınamaz bir parçasıdır. Ödev ve sorumluluklarını fazlasıyla yerine getiren öğretmenlerin haklarını geriye götürerek cezalandırmak yerine, eğitim/öğretim faaliyetleri ile birlikte bu hakları daha ileriye taşımak, öğretmenlik mesleğini daha cazip bir hale getirmek tüm paydaşların ve özellikle de eğitimi yönetenlerin birincil görevidir.

Bu bağlamda, 2 Ağustos Salı günü saat 11.30’dan itibaren iki öğretmen sendikası (KTÖS- KTOEÖS) olarak Eğitim Bakanlığı önünde olacağımızı duyurur, Yüksek Danışma Kurulu toplantısı sonrası saat 14:00’de basın toplantısı gerçekleştireceğimizi belirtiriz.

Tüm basın emekçilerini, öğretmenlerimizi,  siyasi parti temsilcileri ve demokratik kitle örgütlerini mücadelemizde yanımızda görmekten onur duyarız.

Saygılarımızla.

          Burak Maviş                                                             Ozan Elmalı

  KTÖS Genel Sekreteri                                                   KTOEÖS Başkanı