KKTC’DE GÖREV YAPAN EĞİTİM DENETMENLERİNİN DENETMENLİK GÖREVLERİ İLE DENETMENLİK GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ALGILARI

0
159
Çalışma sahibi:
Nazife Uçar
E-posta: 
naziucar@yahoo.com.tr
Çalışma dili: Türkçe ve İngilizce
Tez / Makale / Çalışma Adı
Yayınlanmış Araştırma Makalesi: KKTC’DE GÖREV YAPAN EĞİTİM DENETMENLERİNİN DENETMENLİK GÖREVLERİ İLE DENETMENLİK GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ALGILARI

OPINIONS AND PERCEPTIONS OF EDUCATIONAL SUPERVISORS WORKING IN TRNC ON THEIR AUDITOR’S DUTIES AND THE FULFILLMENT OF THEIR SUPERVISORY DUTIES

 

Dökümanları İndirmek için Tıklayınız:

KKTC’DE GÖREV YAPAN EĞİTİM DENETMENLERİNİN DENETMENLİK GÖREVLERİ İLE DENETMENLİK GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ALGILARI

OPINIONS AND PERCEPTIONS OF EDUCATIONAL SUPERVISORS WORKING IN TRNC ON THEIR AUDITOR’S DUTIES AND THE FULFILLMENT OF THEIR SUPERVISORY DUTIES