Kamuoyuna Duyuru

0
2903

 

 

  1. 04. 2021

 

 

Değerli üyelerimiz,

Bir süreden beri sendikamız zor ve sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Yaşananlar tüm öğretmenlerimizi olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür.

Sendika Yönetim Kurulundan istifa eden arkadaşlarımız, istifa sebepleri olarak, Yönetim Kurulunun, çoğunluk onayıyla aldığı kararı savunamayacaklarını belirtmişlerdir. Mevcut Yönetim Kurulumuz, sendikamızın birlik ve beraberliğini yeniden tesis etmek ve temel ilkelerimizden birisi olan demokratik anlayış içerisinde hareket etmek adına, istifa eden arkadaşlarımızın geri gelmesi ve 6 ay içerisinde de olağanüstü genel kurul yapılması yönünde bir çağrıda bulunmuştu. İstifa ettiklerini hem temsilciler grubundan hem de kamuoyundan duyuran arkadaşlar 24 Nisan Cumartesi gecesi yaptıkları açıklama ile “şartlı” geri dönmek istediklerini ortaya koymakla kalmamış, Yönetim Kurulunda oy çokluğu ile alınan bir kararın yanlış olduğunu ısrarla vurgulamaya, yani demokratik anlayışa zarar vermeye devam etmişlerdir. Bu yaklaşım, sendikamızın en temel ilkesine ters düşmektedir. KTOEÖS Yönetim Kurulu olarak bizler şu noktalara vurgu yapmayı gerekli görmekteyiz:

– 16.04.2021 Cuma günü Yönetim Kurulumuz, Başkanın önceden gündemi belirleyerek yüz yüze toplantı çağrısı üzerine toplanmıştır.

-Yönetim Kurulu birçok kez 12-13 kişi ile karar almış ve bu karar, onay versin-vermesin hiçbir yönetim kurulu üyesi tarafından tartışılmamıştır. (Tüzüğümüzün 13.maddesi 9.bendinde yer aldığı gibi “Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile verilir”.) Başkan veya genel sekreterin, kararı kabul etmeme veya tekrardan tartıştırma gibi bir yetkisi yoktur. Tüm yönetim kurulu üyeleri gibi onların da “1” oy hakkı olduğunu hatırlatırız.

– Yönetim Kurulu toplantılarında bir konu üzerinde orada bulunan tüm yönetim kurulu üyeleri fikrini belirtir, bazen konu saatlerce tartışılır ve ardından oylama yapılır. Oylamanın zorla yaptırılması söz konusu değildir.

– İstifa eden yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızdan bir kısmı oylamaya ve toplantıya katılmadığı halde alınan kararı kabul etmek istememişlerdir.

-Kararın alındığı gün aşılar henüz gelmemişti ve ne zaman geleceği ile ilgili de herhangi bir bilgi ortada bulunmamaktaydı. 40 bin aşı Yönetim Kurulu kararı alındıktan ve duyurulduktan 4 gün sonra gelmiştir.

-12. sınıfların sınavlarının nasıl yapılması gerektiği ile ilgili öğretmenlerimizden net bir şekilde görüş alınması, gerekirse anket yapılması önerimiz reddedilmiş; Yönetim Kurulu kararı alındıktan ve duyurulduktan 3 gün sonra bizlere anket yapalım önerisi getirilmiştir.

23 Nisan Cuma günü sayfamızdan da duyurduğumuz yazımızda istifa eden arkadaşlarımıza barış elini uzatmış olmamıza rağmen, açıklamalarında hala kararı tartışıyor olmaları, sendikamızın demokratik anlayışına, ilkelerine, duruşuna zarar verecektir. “Benim düşüncem en doğrudur” zihniyeti kabul edilemezdir. Çoğunluğa kendi düşüncesini dayatmaya çalışmak, yanılıyor olma ihtimalini bir kez olsun sorgulamamak, farklı görüşte olanları ötekileştirmek demokrasiyle çelişen bir anlayıştır. Ülkemizde, gerçek anlamda bir demokrasinin yerleşmesi için mücadele verirken, antidemokratik uygulamalara karşı başkaldırırken, sendikamız içerisindeki demokratikliği hiçe sayan bu yaklaşıma geçit vermemiz söz konusu değildir. Bu anlayışı ısrarla devam ettirmek isteyenler ile Yönetim Kurulumuzun verimli çalışamayacağını görmekteyiz. Tartışmalı süreçten yeterince yıpranan Sendikamızın daha fazla tartışma ve ayrışma olmaması adına Yönetim Kurulundan istifa eden arkadaşlarımızın geri dönme talepleri, yönetim kurulumuz tarafından uygun bulunmamıştır.

 

26 Nisan 2021  tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında yeni yürütme kurulu şu şekilde belirlenmiştir:

Başkan: Ozan Elmalı

Genel Sekreter: Ömer Akkanat

Mali Sekreter: Mehmet Güneyli

Örgütlenme Sekreteri: Duygu Geylan

Eğitim Sekreteri: Hasan Soyer

 

Yönetim Kurulumuz, gerekli görülmesi halinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerini, sendika tüzüğümüzün 13. Maddesinin 12. Bendinin yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak dolduracaktır.

 

KTOEÖS YÖNETİM KURULU