İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Kıbrıs Türk Lideri Sn. Mustafa Akıncı Ziyaretini Gerçekleştirdi

0
105

Sendikamızın da içerisinde yer aldığı İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs olarak, Kıbrıs Türk Lideri Sn. Mustafa Akıncı ile 27 Mart’ta bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Akıncı toplantıda, müzakere süreci için yeniden toplanılması ile ilgili konularda bilgi vererek, mevcut çıkmaza ve bunun getirdiği tehlikelere ilişkin derin endişelerini dile getirdi. Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu çerçeve temelinde, ve odağına kısa sürede çözüm sağlama hedefi konulmuş, İsviçre’de sağlanan ilerlemelerden de yararlanacak şekilde yapılandırılmış bir süreç içinde yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Hidrokarbon kaynakları konusuna da atıfta bulunan Akıncı, müzakere sürecinin yeniden başlaması bağlamında, geçmişte kurulan diğer komiteler gibi Hidrokarbon Teknik Komitesinin de kurulması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, İki toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs temsilcileri, son birkaç ay içinde meydana gelen olumsuz gelişmeler ve süregelen çıkmazın üstesinden gelmek için yaratıcı yeni yollara ihtiyaç duyulması konusunda derin endişelerini dile getirdi. İnisiyatif, BM’nin Genel Sekreteri Guteres tarafından ortaya konan önerilerin bir çıkış yolu sağladığını ve bu yolda Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından yapılacak bir girişimin çok olumlu bir adım olacağını vurguladı.

İki Toplumlu İnisiyatif temsilcileri, Kıbrıslı Rum Lider Anastasiades’i de aynı yolda ilerlemeye davet etme niyetinde olduklarını ve bu amaç doğrultusunda Sn. Anastasiades ile görüşme talebinde bulunduklarını dile getirdi.

Toplantıda İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, süreçteki açmazların üstesinden gelinebilmesi ve oluşabilecek gerginlikten doğacak tehlikelerden kaçınılması için Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin birlikte çalışmalarının çok önemli olduğunun altını çizdi.

Kıbrıslı Türk Lider, bu endişeleri paylaştığını ve diğer tarafın da olumlu yanıt vereceği çözümler bulunması için çalışacağını dile getirdi.

 

5 Nisan, 2018