İHALE DUYURUSU

0
344

İhale Konusu: Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası merkez binasındaki lokalin kiralanması.

1-Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası merkez binası lokali 01.05.2022-30.04.2023 tarihleri arası için kapalı zarf usulü ihale şeklinde kiralanacaktır.

2-İhaleye başvurmak isteyen kişi veya kurumlar Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ÖYAK 50017 numaralı hesabına yatıracakları 100 Türk Lirası karşılığı dekont ile birlikte ihale şartnamesine sahip olabilirler.

3-İhale başvuru tarihi 06.04.2022-15.04.2022 saat 16:00’ya kadar sendika sekreterliğine kapalı zarf ile elden yapılmalıdır.

4-İhale sonucu 21.04.2022 tarihinde yapılacak toplantı sonucu açıklanacaktır.

5-Yönetim kurulu ihaleyi verilen en yüksek veya en düşük ücrete vermek zorunda değildir.

K.T.O.E.Ö.S.

Yönetim Kurulu