GEÇMİŞ OLSUN

0
130

Türkiye’de yaşanan (adına ne denirse densin) insan haklarını ve demokrasiyi hedef alarak bu uğurda kin ve nefretle kardeş kanı dökmekten geri durmayan darbeyi de, darbeyi fırsat bilerek kendi demokrasisini dayatmaya çalışan anlayışı da KINIYORUZ. Ölenlere rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Ülkemizdeki gelişmeleri de işin içine katarak altını çizmek isteriz ki; ne postallarla ne tarikatlar, ne de anti demokratik yaklaşımlarla bir ülkeye demokrasi gelmez, yaşatılamaz. Gerçek demokrasinin demokrat beyinlerde olduğu; demokrasinin yerleşmesinin de yegane yolunun ötekileştirmeyen, bilimsel, demokrat, laik, nitelikli; empoze edici, dogma, ırkçı, cinsiyetçi olmayan bir eğitimden; düşünebilen, kavrayabilen, tüm insanlık değerlerini özümsemiş, empatisi olan nesillerin, yurttaşların yetiştirilmesinden geçtiğini bir kez daha hatırlatırız..
Kendi doğrularını, demokrasisini ötekilere empoze etmeye çalışan çağdışı anlayışlar var olduğu sürece DARBELERİN her türlüsüne açık bir ORTA DOĞU gerçeğinden, insan haklarının, hukukun, insani değerlerin yeşerdiği gerçek demokratik yapıya geçmekle herkesin birlik içerisinde dilini, dinini, inançlarının, kültürünün yaşayabileceği; şiddetin, kavganın yok olacağı unutulmamalıdır.

 

Tekrardan geçmiş olsun diyoruz…

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)