EYLEMLERİMİZE YILMADAN DEVAM EDECEĞİZ

0
126

Haklarımızın Budanmasına, Öğretmenin İtibarsızlaştırılmasına, Öğretmenin Saygınlığının Sürekli Yok Edilmesine, Nitelikli, Kamusal Eğitimin Katledilmesine, Devlet Okullarının Bilinçli Zayıflatılmasına, Öğretmenin insanca, onurlu yaşam hakkının gasp edilmesine, Eğitimin Yap-Boz Tahtasına dönüştürülmesine, Sınıf Geçme Sınav Tüzüğünün değiştirilmesine, Herkesin Göç Yasasına Eşitlenmesine, Hayat Pahalılığının Dondurulmasına, Alım Gücünün Düşmesine, Asgari Ücretin Yetersizliğine, İşsizliğin artmasına, Vergi Adaletsizliğine ve Sendikasız Çalıştırılmaya karşı eylemlerimize devam edeceğiz.

Yönetim Kurulumuzun aldığı ve Temsilciler Kurulumuzda şekillenen 24 Kasım’da KTOEÖS-KTÖS ortak eylem yapılmış, yapılan eylemlerimizin devamı olarak 4 Aralık 2015’te KTOEÖS olarak de Genel Uyarı Grevi kararı alınmıştır.

24 Kasım 2015 tarihinde yapılan Sendikal Platform toplantısında sendikaların katılımının eksik olmasından dolayı 27 Kasım Cuma günü saat 10:00’da tüm sendikalar çağrılarak genel toplantı yapılacaktır. Bu toplantıda muhtemel 7 Aralık 2015 tarihinde Ortak Bir Günlük Genel Uyarı Grev / Eylemi yapılabilmesinin tartışılmasına karar verilmiştir.

KTOEÖS olarak eğer 7 Aralık tarihinde Ortak Genel Uyarı Grevi/Eylemi yapılacaksa, sendikamız da 4 Aralık’ta yapmayı planladığı Grev/Eylemi 7 Aralık tarihine çekebilecektir.

Her halükarda KTOEÖS olarak ya 4 Aralık tarihinde veya 7 Aralık tarihinde Tüm Sendikalarla GREV ve EYLEMDE olacağız.

Tüm Temsilci ve üye arkadaşların GENEL GREV / EYLEM ve DİĞER MÜCADELE YÖNTEMLERİNE hazırlanması ve kitlesel öğretmen eylemi ile haklarımıza yapılan saldırıya (son olarak hazırlık ödeneğinin oranı ile oynanması, Sınıf Geçme Sınav Tüzüğünün değiştirilmesi vs.) kararlı ve ciddi bir tepki konulması çok önemlidir.

 

KİTLESEL ve ONURLU mücadelemize,

SENDİKAL GÜCÜMÜZLE,

KARARLILIĞIMIZLA,

BİRLİK ve BÜTÜNLÜĞÜMÜZLE

Cevap Vermeye Devam Edeceğiz,

YILMAYACAĞIZ,

KAZANACAĞIZ.

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)