EUROQUIZ 2. Kaynak

0
2416

EUROQUIZ 2017-2018 2. KAYNAKÇA

 

Avrupa Birliği’nin Kuruluşu ve Tarihsel Süreç

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1945-1959_en

 

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen anlaşmalar

https://europa.eu/european-union/law/treaties_en

 

Avrupa Birliği’nin Sloganı

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_en

 

Avrupa Birliği Kurum ve Kuruluşları

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en

 

Avrupa Parlamentosu’nun Görevleri, İşleyişi ve Yapısı ile ilgili bilgiler

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_en

 

Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri ile İlgili Bilgiler (Temsil edilen ülkelere göre milletvekili dağılımları)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/map.html

 

Avrupa Parlamentosu Başkanlık Seçimi ve Başkanın Görev Süresi

https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_European_Parliament

 

Avrupa Komisyonu’nun işleyişi ile ilgili bilgiler

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en

 

Avrupa Adalet Divanı – Genel Bilgiler ve İşleyişi

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en

 

Avrupa Parlamentosu Kadın Başkanları Hakkında Bilgi

https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_European_Parliament

 

 

Avrupa Merkez Bankası Hakkında Genel Bilgiler

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank_en

 

Avrupa Birliği Konseyi Hakkında Genel Bilgiler ve Konseyin Yapısı-İşleyişi

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_en

 

Avrupa Birliği Üye Devletleri Hangileridir?

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en

 

Sakharov Ödülü’nin İçeriği nedir?

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/the-prize.html

 

AB’ye üye devlet olarak katılmak isteyen ülkelerin başvuru ve kabul kriterleri

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en

 

Avrupa Birliği’ne 2010 yılından sonra kabul edilen üye devletler

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.1.html

 

AB üyesi bir devlete bağlı olmak şartıyla Baltık Denizi’ndeki en büyük ada neresidir?

http://www.worldatlas.com/articles/the-largest-islands-islands-in-the-baltic-sea-by-size.html

 

Çekoslovakya’nın dağılmasıyla hangi AB üyesi iki devlet kurulmuştur?

https://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovakia#After_1989

 

AB Üye Devletleri arasında İşsizlik Oranları Konusunda İlk beş sırada alan ülkeler

https://www.statista.com/statistics/268830/unemployment-rate-in-eu-countries/

 

OECD Verilerine göre en yüksek işsizlik oranı hangi ülkeye aittir?

https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm

 

ERASMUS Programı nedir? Kimler faydalanabilir?

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

 

 

Euroscola programı nedir? Neyi amaçlar?

http://www.europarl.europa.eu/euroscola/en/home.html

 

Amsterdam Anlaşmasının önemi nedir?

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html

 

Kıbrıs Afrodit parseli neden önemlidir?

https://en.wikipedia.org/wiki/Aphrodite_gas_field

 

Eurozone tarihçesi:

https://en.wikipedia.org/wiki/Eurozone

https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/html/index.en.html

 

Maastricht Anlaşması ve AB vatandaşlarına sağlanan haklar:

http://www.europarl.europa.eu/facts_2004/2_4_0_en.htm

 

Avrupa Birliği Marşı:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birli%C4%9Fi_mar%C5%9F%C4%B1

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_%C4%B0nsan_Haklar%C4%B1_Mahkemesi

 

Admission and entry to universities as an EU Citizen:

http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/admission-entry-conditions/index_en.htm

 

EU charter of Fundamental Rights

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/

 

Avrupa Parlamentosu Başkanı kimdir? Görev süresi nedir?

https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_European_Parliament

 

Avrupa Birliğine aday ülkeler:

http://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm

 

What does the Europe Day Mark?

http://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm

Avrupa Komisyonunun rolü nedir?

https://ec.europa.eu/info/role-european-commission_en

 

Avrupa Komisyonu Başkanı

https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_European_Commission

 

EUROQUIZ 2. Kaynak haberi ilk olarak Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası sitesinde yayınlanmıştır.