ETUCE’den Roma’da Eğitim Çalıştayı: “Eğitim Sendikaları ve Çevresel Sürdürülebilirlik”

0
157

Çevresel sürdürülebilirlik konuları eğitim müfredatlarına nasıl entegre edilir? Eğitimciler, okullarda bu çok önemli konuyu ele almak için nasıl hazırlanabilir ve eğitilebilir? İklim değişikliğinin eğitim çalışma koşulları üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Sendikalar, eğitimde etkili bir yeşil geçişe yardımcı olmak için hangi yollarla harekete geçebilir? Çevresel sürdürülebilirlik konusunun ulusal eğitim müfredatlarına ve toplu sözleşmelere dahil edilmesi ve tanıtılmasına ilişkin bu ve diğer önemli sorular, 29 Nisan 2022 tarihinde Roma’da  ETUCE (Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi) üyesi kuruluşların katılımıyla “Eğitim Sendikalarının Sürdürülebilir Çevresel Kalkınmayı ele alması” konulu eğitim çalıştayında tartışıldı. Sendikamızı temsilen Yönetim Kurulu üyemiz Hasan Hüral 30’dan fazla uzman ve üye kuruluşlardan temsilciler arasında yer aldı.

İtalya’daki ETUCE üye kuruluşlarının (CISL, UIL-Scuola, FLC-CGIL) temsilcileri, İtalya Anayasası’nda çevre ile ilgili hükümlerin yer alması ve vatandaşlık ilkelerinin zorunlu bir okul dersi olarak eğitilmesi gerektiğini açıklayarak ülkedeki durumu daha yakından tanıtarak çalıştayı açtı.  Bu bağlamda, İtalya’nın eski Eğitim Bakanı Lorenzo Fioramonti, 2019 yılında görev süresi boyunca İtalya’nın ilk ve orta dereceli okullarda iklim değişikliği eğitimini zorunlu hale getiren dünyadaki ilk ülke olduğunu ve öğrencileri yeşil geleceğe geçişe hazırlamayı amaçladığını açıkladı.

Eğitim çalıştayı, eğitim sendikalarına eğitimde sürdürülebilir kalkınmayı destekleme konusunda iyi uygulamaları paylaşmaları için daha fazla alan sundu. İlk çalışma grubu tartışması sırasında, katılımcılar çevresel sürdürülebilirlik için eğitimin uygulanmasının önündeki temel zorluklar olarak kaynak eksikliği ve yetersiz kamu finansmanı, yoğun müfredat ve profesyonel özerklik üzerindeki baskıyı vurguladılar. Tartışma sırasında, katılımcılar konuyla ilgili sendika stratejileri ve eylem planları geliştirmeye, sorunları farklı açılardan analiz etmeye, bağlı kuruluşlarının görüşlerini kabul etmeye ve medyayı ve toplumu etkilemeye çalışma gereğine dikkat çektiler. Sosyal diyalogda konunun ele alınmasıyla ilgili olarak, sendika temsilcileri daha geniş toplumsal hedeflere ulaşmak için diğer kamu sektörü sendikaları ve konfederasyonları ile işbirliği yapmayı önerdiler.

“Sürdürülebilir çevresel kalkınmayı ele alan Eğitim Sendikaları” konulu ikinci eğitim çalıştayı 2 Haziran 2022’de Kopenhag’da, projenin Kapanış Konferansı ise 27-28 Ekim 2022’de Brüksel’de gerçekleştirilecek.

“Toplumsal Değişim için Eğitim: Sürdürülebilir çevresel kalkınmanın ele alınmasında Eğitim Sendikalarının rolü” projesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için projenin web sayfasını inceleyebilirsiniz: Toplumsal Değişim için Eğitim