Eğitim Beklemez İnisiyatifi Sendikamızla Görüşme Gerçekleştirdi

0
183

Velilerin eğitimin önemli bir paydaşı olarak sesini duyurmak amacıyla oluşturduğu Eğitim Beklemez İnisiyatifi, yüzyüze eğitimin gereken koşullarda başlatılması ve kesintiye uğramadan yüzyüze devam edilmesi için eğitimin taraflarıyla başlattıkları temaslar çerçevesinde 27 Mayıs Perşembe günü sendikamızı ziyaret etti.

Yeni akademik yılın çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir şekilde açılması ve yüz yüze eğitimin devamlılığı için gerekli tedbirlerin alınması zorunluluğu üzerinde fikir birliğine varılmıştır.

Görüşmede, sendikamızın pandemi döneminin başından beridir savunduğu eğitim çalışanlarının aşılanmasının, hem okul hem de toplum sağlığı için elzem olduğu yeniden dile getirilmiş, bulaşı en aza indirmek ve okulların daimi yüz yüze eğitime açık kalabilmesi adına önemli bir tedbir olacağına vurgu yapılmıştır. Eğitimin kamusal bir hizmet olduğu ve bu hizmeti veren eğitim emekçilerimizin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başlamadan aşılanması için birlikte mücadele edilmesi gerekliliği konusunda velilerden destek istenmiştir.

Pandeminin halen hayatımızda olduğu gerçeğiyle, okul altyapı yetersizlikleri, öğretmen ve eğitim çalışanları kadro eksiklikleri, okullara hiçbir bütçe ayrılmadan eğitim vermeye çalışmasının pandemi şartlarında mümkün olmayacağı, kamusal eğitime gerekli yatırımın ve önemin verilmesi mücadelesinde öğretmen ve örgütünün yanında velilerin de talepkar ve aktif olmasının önemli olduğu vurgulanmıştır.

Okulların dinamik bir yapı olduğunu, sadece müfredat aktarımı değil, çocuklara empati kurma, paylaşma ve sosyalleşme imkanı sağladığı, kısacası hayatı öğrettiği ortak görüşünde olan velilerimiz ve öğretmenlerimizin bir an önce tüm hazırlıklar yapılarak, planlama ve programlamayla okulların kesintisiz yüz yüze başlaması için ortak paydada beraber hareket etmeye, katkı koymaya hazır olunduğu belirtildi. Eğitimin kamusal bir hizmet olduğu, her çocuğun nitelikli eğitime eşit bir şekilde erişme hakkına sahip olduğunun unutturulmaması gereğine vurgu yapılmıştır.

Sendikamız “Eğitim Beklemez İnisiyatifiyle” ilerleyen süreçte birlikte nitelikli, kamusal eğitim için dayanışma ve işbirliği içerisinde olmayı dilemektedir.