Eğitim Bakanlığına iletilen Okul Sorunları ve Çözüm Önerilerimiz

0
383

Değerli Öğretmenlerimiz,

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına, okul müdür ve muavinlerimizle yaptığımız toplantı sonrasında 21/06/2017 tarihinde; hiçbir çözüm üretilmeyince 25/09/2017 tarihinde ikinci kez aşağıda maddeler halinde yazılmış, yaşanmakta olan sorunlara ivedilikle çözüm taleplerimizi ve önerilerimizi bildirmiş bulunmaktayız.

 

  1. Okullara kayıtlarda bakanlığınız tarafından kayıt kabul tüzüğüne uyulmamış, bazı okullarda yığılmaya neden olunmuştur. Bu konuda partizanca yaklaşımlara ve uygulamalara son verilmeli tüzükle ilgili çalışmalar başlatılmalıdır. Ayrıca, kontrolsüz nüfus akışından dolayı da okullarımız çok kalabalıklaşmış bazı okullarda sınıflar 40 kişiyi çoktan aşmıştır. Bu sorunun çözümüyle ilgili ivedilikle adım atılması gerekmektedir. Bir kez daha tekrar ediyoruz; Lefkoşa Bölgesinde bir düz lise, Girne Bölgesinde bir ortaokul, Mağusa Bölgesinde de bir düz liseye ihtiyaç vardır. Çözüm için gereken girişimlerin yapılması ivedidir.
  1. Eksik kadrolar (öğretmen, müdür, müdür muavini, bölüm şefi, atölye şefi, sekreter, hademe) görevlendirmelerle değil münhal ilan edilip atamayla tamamlanmalıdır. Nakil tüzüğü dışında yapılan tüm görevlendirmeler yasadışıdır. Okullarda ve öğretmenler arasında haksız, adaletsiz durumlar yaratan görevlendirmeler kabul edilebilir değildir.
  1. Yurtdışından gelen öğrencilere oryantasyon eğitimi (en az 1 yıl) verilmesi gerekmektedir. Bu öğrencilerin kesin kaydı bu eğitimden sonra yapılmalıdır. Ayrıca sınıf geçme sınav tüzüğüne göre yapılması gereken 6. ve 7. sınıflara yönelik takviye kursları hayata geçirilmeli bölgelerde çıraklık eğitim merkezleri açılmalıdır.
  2. Sınavla öğrenci alan okullarımıza yurtdışından gelen öğrencilerin belli bir kriter aranmaksızın kayıt yapılması sıkıntılar yaratmakta, örneğin ne Türkçe ne de İngilizce bilen öğrencilerin hiçbir oryantasyon eğitimi verilmeden bu okullara kayıt edilmesi hem öğrenci hem okul hem eğitim için sıkıntılar yaratmaktadır. Hemen bu öğretim yılından itibaren çözüm sağlanmalıdır.
  1. Öğretmenlerin eğitsel kol denklikleri yok sayılmaya çalışılmaktadır. Ya da özellikle meslek liselerinde kültür derslerinde sınıflar birleştirilerek okul, öğretmen ihtiyacı giderilmeye çalışılmaktadır. Kalabalık sınıflar eğitimin niteliğinde sorunlar oluşmasına neden olacağı gibi öğretmenlerimizi ve okul idarelerimizi de birçok sıkıntıya sokmaktadır.
  1. Sendikamızın önceden de defalarca tarafınıza bildirdiği gibi tüzüklerin yetersizliği ve güncellenmesi gerektiği ortadadır. Tüm tüzükler, özellikle disiplin, öğretmenler sınav, nakil, taşımacılık tüzükleri, çıraklık ve mesleki eğitim yasası ivedilikle ele alınmalı, gerekli düzenlemeler ve güncellemeler yapılmalıdır.
  1. Defalarca üzerinde çalışılan, meclis alt komitesine kadar götürülen ve bir türlü geçirilmeyen özel eğitim yasasının geçirilmesi böylece bakanlıkta ve okullarda en az lise sonuna kadar kesintisiz özel eğitim verilmesi sağlanmalıdır.
  1. Anayasamıza ve yasalara aykırı cinsiyetçi, bilimsel, laik, demokratik, çoğulcu olmayan kitapların, derslerin ve müfredatların ortadan kaldırılması, müfredat- ders saati denkliklerinin gözden geçirilerek haftalık ders saatlerine denkliği sağlanmalıdır.
  1.   Tüm bu sorunların çözümü için acil olarak öğretmenler yasamızın 92. maddesine bağlı olarak Teknik Kurullar toplanmalı ve gerekli kararlar istişare/uzlaşı ile üretilmelidir.

 

Değerli Öğretmenlerimiz,

 

Çağdaş, laik, bilimsel, nitelikli, kamusal eğitim için ve öğretmen statüsünün yükseltilmesi için tüm sıkıntılarımızı dile getirmeye, çözüm önerileriyle mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)

 

Öğretmenlere Yazı 02.10.2017