Ali Kişmir yalnız değildir, SAHİP ÇIKACAĞIZ!

0
70

Basın-Sen başkanı Ali Kişmir’in ‘milli güvenliğe aykırı davranışlarla” itham ederek
Türkiye’ye alınmayışından sonra şimdi de 10 yıl ceza istemiyle yargılanmak
istenmesi tesadüf değildir.

Ercan Havalimanı’nı işleten şirkete halkın cebinden 60 milyon Euro verilmesi;
Sayıştay raporuna yansıyan ihalesiz akaryakıt alımından 6.7 milyon edilen zarar;
limanlar, KIB-TEK ve DAÜ’de dönen oyunlar; laiklik ilkesinin devlet eliyle çiğnenmesi
gibi konuların gündeme geldiği bu dönemde böyle bir davanın ortaya çıkması hem
gündem değiştirme çabası, hem bu konuları gündeme getirenlere bir gözdağı, hem
de Kıbrıslı Türk toplumu ile basın emekçilerinin düşünce ve ifade özgürlüğünü baskı
altına alınmaya çalışılması olarak okunmalıdır.

Başsavcılık dava açıp açmama noktasında takdir hakkını basın özgürlüğünden yana
kullanabilirdi. Takdir hakkının basın özgürlüğünden yana kullanılması yanında, bu ve
benzer yasa maddelerinin yürürlükten kaldırılması da hedef olmalıdır. Bu noktada
Meclis üzerine düşeni yapmalıdır.

Basın-Sen başkanı Ali Kişmir bugüne kadar gazeteci olarak kamu kaynaklarının
sömürülmesine, kamusal alanların ve kurumların peşkeş çekilmesine, doğanın ve
kültürel mirasın tahribatına, vergi aflarına ses çıkararak toplumsal görevini yerine
getirmiştir. Bugün Ali Kişmir’in manevi şahsiyeti tahkir ve tezyif ettiğini iddia edenler
aslında bu toplumun maneviyatını suiistimal etmektedir.

Ali Kişmir toplumsal varoluş mücadelesinin bir parçasıdır. Emek, demokrasi ve barış
talebini devam ettirerek, hem Ali Kişmir’e hem de toplumsal haklarımıza birlikte sahip
çıkacağız.

Burak Maviş                                 Selma Eylem                        Ercan Hoşkara
KTÖS Genel Sekreteri                    KTOEÖS Başkanı                 DAÜSEN Başkanı