53. Olağanüstü Genel Kurula Çağrı

0
694

     Tarih:15/10/2021

Değerli Öğretmenler ve Eğitim Çalışanlarımız;

Sendikamız KTOEÖS’ün 53. Olağanüstü Genel Kurulu 6 Kasım 2021 tarihinde saat 09:30’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.

6 Kasım 2021 tarihinde tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca nisap sağlanmazsa Genel Kurul toplantısı 13 Kasım 2021 tarihinde Cumartesi günü aynı yer, saat ve gündemle yapılacaktır.

Bilgilerinize saygı ile duyurulur.

 

Gündem:

  • Yoklama ve açılış
  • Başkanlık divanının oluşturulması.
  • Açılış konuşması
  • Mali raporların sunumu ve aklanması.
  • İdari organların seçimi, tüzük değişikliği ve yönetim kurulunun grev dahil her türlü direnme yetkisinin verilmesi ile ilgili oylama.
  • Kapanış

 

 

Ozan ELMALI

Başkan

Yönetim Kurulu a.